Peste 50 de  reprezentanți și reprezentante ai/ale administrației publice locale și societății civile (inclusiv persoane cu dizabilități) din municipiul Chișinău și raionul Ialoveni au participat la 9 februarie la seminarul informativ cu genericul „Importanța participării femeilor în procesele decizionale și electorale”.

Formatorii Victoria Matveev și Viorel Rusu au vorbit despre importanța participării incluzive și acțiunile necesare pentru asigurarea acestui proces, beneficiile abordărilor participative, consultărilor cetățenești, dezbaterilor publice și, în general, despre procesele decizionale la nivel local. Integrarea și incluziunea socială, importanța reprezentării diferitor categorii de cetățeni în organele elective, care sunt pașii ce trebuie întreprinși dacă decizi să candidezi pentru o funcție publică au fost, de asemenea, subiecte supuse atenției participanților la seminar.

Victoria Matveev a explicat că și-a dorit ca participanții să înțeleagă mai bine ce este o democrație incluzivă, ce înseamnă participarea cetățeanului, atât în viața comunității, cât și în procesul decizional, să înțeleagă care sunt acele categorii sociale din comunitate care, de obicei, sunt excluse din aceste procese, care sunt cauzele, să reflecte asupra acestora și să fie motivați să întreprindă anumite acțiuni pentru a schimba situația în bine, să determine femeile, tinerii, persoanele cu dizabilități, minoritățile etnice etc, să fie active în procesul de luare a deciziilor.

Potrivit lui Viorel Rusu, obiectivul a fost de a asigura cu cunoștințe inițiale privind necesitatea participării în procesele electorale, dreptul de a fi ales și de a participa în viața publică, la soluționarea diverselor probleme la nivel local. „Treptat vom aborda și alte teme din acest domeniu, astfel ca să ajutăm la procesul de integrare a diverselor pături ale populației în viața comunității.”

 

Secretara Consiliului local Condrița, Ana Rusu, a afirmat că este important să fie abordate subiecte precum asigurarea egalității de gen, implicarea femeilor în procesele decizionale și cele electorale. „Este o temă ce necesită mult studiu, inclusiv legislația trebuie îmbunătățită. De asemenea, trebuie să lucrăm mai mult cu populația pentru a o informa și pentru a o motiva să fie activă, să se implice.”

Primarul comunei Bubuieci, municipiul Chișinău, Igor Moraru, a salutat implicarea CALM-ului în acest proces de motivare a cetățenilor să fie parte a proceselor decizionale. „Ar fi bine ca această implicare să fie asumată de către toți cei care își doresc să fie aleși, dar și de către cei care vin să aleagă. „Trebuie să tindem să creăm condiții cât mai bune pentru că noi trăim în aceste comunități și de noi depind rezultatele pe care le vom avea.”

Irina Lefter, educatoate în cadrul grădiniței „Academia Picilor” din satul Colonița, a fost impresionată de faptul că accentul se pune pe implicarea tuturor cetățenilor. „Această educație trebuie să se întâmple din primii ani de viață, noi asta facem cu copii prin diverse activități.”

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente”, implementat de PNUD Moldova cu suportul financiar al poporului american,  oferit prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Ambasadei Marii Britanii la Chișinău și al Fondului pentru Buna Guvernare, CALM este partener de implementare.

La 16 februarie va avea loc un eveniment similar pentru reprezentanți și reprezentante ai/ale administrației publice locale și societății civile (inclusiv persoane cu dizabilități) din raioanele Strășeni și Hâncești.  

Imprimare