Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM), împreună cu experți în domeniul implementării rețelelor de apeduct și canalizare, au organizat la 25 noiembrie un seminar pentru autoritățile publice locale.

Evenimentul a avut  ca obiectiv informarea conducătorilor APL ce intenționează să inițieze procedura de elaborare a documentației de proiect pentru alimentare cu apă și/sau canalizare în localitățile lor, dar și pentru a elucida anumite probleme care apar în procesul de implementare sau la etapa de exploatare.

Directorul executiv al CALM Viorel Furdui a subliniat că aprovizionarea cu apă este o competență proprie a APL, dar resurse pentru acest domeniu nu se prea regăsesc în bugetele primăriilor și, din acest motiv, gestionarea acestui domeniu devine o provocare majoră și necesită eforturi considerabile din partea autorităților publice locale.

În cadrul evenimentului au fost prezentate sursele de finanțare pentru implementarea rețelelor de apeduct și canalizare, dar și care sunt prioritățile guvernării în vederea îmbunătățirii mecanismelor de protecție a mediului și resurselor naturale.

Totodată, participanții la seminar au aflat care sunt procedurile de pregătire și depunere a proiectelor de alimentare cu apă și canalizare pentru a obține finanțare, care sunt pașii necesari de întreprins în elaborarea studiului de fezabilitate, cum completăm alte documente necesare și care sunt actele permisive pentru elaborarea setului de lucru al proiectului de execuție.

Alte subiecte abordate au vizat modificările în legislație ce vizează domeniul asigurării cu apă și canal, dar și  factorii de bază pentru buna funcționare a stațiilor de epurare.

Imprimare