Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) își exprimă indignarea față de continuarea practicilor de aplicare defavorabilă și chiar discriminatorie a legislației din domeniul integrității față de primari și alți aleși locali. Într-o notă de poziție expediată conducerii Republicii Moldova, CALM constată că Autoritatea Națională de Integritate (ANI) interpretează distorsionat și chiar neglijează în totalitate litera și spiritul principiilor constituționale ale autonomiei locale, descentralizării și modului de organizare a APL.

Poziția CALM vine în rezultatul emiterii de către ANI a unei Circulare prin care se încearcă să interzică aleșilor locali să beneficieze de premii. CALM constată că astfel ANI și-a depășit competența prevăzută de cadrul legal, inclusiv în domeniul integrității (interpretarea oficială a legilor se realizează exclusiv de către Parlament).

Totodată, CALM amintește că art.21 și 211 din din Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar prevăd extrem de previzibil și clar că personalul din unitățile bugetare poate beneficia de premii unice cu prilejul sărbătorilor profesionale și al zilelor de sărbătoare nelucrătoare, de premii unice, premii anuale, inclusiv pentru conducătorii unităților bugetare.

Ținând cont de acestea, dar și alte argumente ale CALM ce se regăsesc în Nota sa de poziție, CALM cere:

 Examinarea și respectarea de către ANI și alte instituții de control ale Republicii Moldova în raport cu Autoritățile Publice Locale, a prevederilor și sensului principiilor constituționale ale autonomiei locale prevăzute de Constituție, Carta Europeana a Autonomiei Locale, Hotărârile recente ale Curții Constituționale, Recomandările Consiliului Europei;

retragerea Circularei consultative a ANI, nr.06/47 din 05.01.2022 care contravine prevederilor Constituției și are deficiențe legale atât după formă cât și după conținut, dar și inițierea unor discuții în cadrul unui grup de lucru larg, cu participarea CALM și autorităților centrale vizate;

Respectarea pe viitor a standardelor prevăzute expres de Carta Europeană a Autonomiei Locale și cadrul legal al Republicii Moldova privind consultarea obligatorie și prealabilă a structurilor asociative al APL în toate problemele ce vizează colectivitățile locale;

Asigurarea din partea ANI, funcționarilor săi și a tuturor instituțiilor statului în raport cu Autoritățile Publica Locale a unui tratament respectuos și demn, corespunzător instituții publice care beneficiază de cea mai înaltă încredere din partea cetățenilor Republicii Moldova.

Fișier :

Nota de poziție a CALM

Imprimare