„Asigurarea exercitării drepturilor omului este o responsabilitate împărtășită de toate nivelurile de guvernare și nu este prerogativa exclusivă a guvernelor naționale”, a declarat președintele Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei Anders Knape în cadrul unei întâlniri online cu genericul „Calea către municipalități și regiuni durabile”. În cadrul evenimentului organizat de Consiliul Municipalităților și Regiunilor Europene (CEMR), Anders Knape a subliniat importanța acțiunilor guvernamentale locale și regionale în multe domenii, cum ar fi libertatea de exprimare și de întrunire, dreptul la locuință, educație, angajare și asistență medicală.

Președintele Congresului a reamintit că drepturile garantate de tratatele internaționale, constituții, legislația națională și hotărârile judecătorești corespund competențelor specifice delegate tot mai mult de către state autorităților locale și regionale. „Descentralizarea competențelor, astfel cum prevede Carta europeană a autonomiei locale, este esențială pentru a ne asigura că autoritățile locale au resursele necesare pentru a-și îndeplini obligațiile”, a spus el.

Împărtășirea și promovarea bunelor practici implementate la nivel local este un element-cheie în transformarea drepturilor omului în realitate. Acesta este tocmai scopul unui set de manuale publicate de Congres privind drepturile omului pentru aleșii locali și regionali.

Multe exemple practice și recomandări ilustrează modul în care autoritățile locale și regionale pot profita de proximitatea lor cu locuitorii pentru a găsi modalități creative de a asigura respectarea drepturilor omului. Primul volum a fost publicat în 2019 și vizează subiectul combaterii discriminării împotriva refugiaților, solicitanților de azil, migranților, persoanelor care și-au schimba locul de trai în interiorul țării, romilor și persoanelor LGBTI.

Un al doilea volum despre drepturile sociale tocmai a fost adoptat de către Comitetul de monitorizare al Congresului. Manualul conține aspecte legate de sănătate, educație, muncă, locuințe, securitate socială, protecție, incluziune și integrare, cu un accent deosebit pe impactul pandemiei Covid-19.

Mai multe informații la acest subiect găsiți aici:  https://www.coe.int/en/web/congress/-/anders-knape-there-cannot-be-genuine-democracy-without-local-democracy-and-there-cannot-be-local-democracy-without-citizens-human-rights-?fbclid=IwAR0OdXaijZrlDXdFg1v85EhMDo1D4bioQAFuPQZ5nCelmPVzEGDLp3Pc1Ac

 

Serviciul de Comunicare al CALM

Imprimare