În perioada 22-27 martie 2023 circa 200 de reprezentanți ai autorităților publice locale de nivelul întâi din regiunile centru, nord și sud ale țării au participat la o serie de ședințe de instruire și informare cu genericul „Completarea declarației de avere și interese personale”, care s-au desfășurat pe E-Platforma pentru Guvernarea Locală https://e-platforma.calm.md.

Ședințele de instruire și informare au fost organizate de către Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) în colaborare cu Autoritatea Națională de Integritate (ANI).

Viorel Sochircă, Șeful Direcției evaluare, prevenire și implementare a politicilor din cadrul Autorității Naționale de Integritate a accentuat, că numărul aleșilor locali aflați în vizorul ANI este în descreștere comparativ cu anii precedenți, precum și faptul că primarii nu se află într-o zonă de risc. În condițiile în care anual se depun circa 65000 de declarații de avere și interese personale, nu toate declarațiile sunt verificate din oficiu, ci numai ale acelor persoane, în privința cărora au fost depuse sesizări directe sau care au fost vizați în cadrul unor investigații jurnalistice.

Vitalie Armașu, specialist principal în Direcția evaluare, prevenire și implementare a politicilor din cadrul Autorității Naționale de Integritate, care a realizat toate instruirile, a atras atenția asupra noilor modificări intervenite recent: conținutului declarației de avere și interese personale a fost completat cu un capitol nou dedicat serviciilor procurate de către subiecții declarării averii și intereselor personale; a fost introdusă obligația depunerii declarației de avere și interese personale în cazul reîncadrării în funcție după încetarea suspendării din funcție.

Reprezentantul Autorității Naționale de Integritate a menționat, că aleșii locali din localitățile rurale întâmpină cele mai multe dificultăți la completarea online a declarației de avere și interese personale, cu toate că nu se află într-o zonă de risc în comparație cu deputații, judecătorii, miniștrii, procurorii, conducătorii autorităților publice centrale ș.a.

În cadrul atelierelor au fost abordate mai multe subiecte importante, cum ar fi:

  • Modul de evaluare a valorii bunurilor și serviciilor procurate;
  • Modul de indicare în declarația de avere și interese personale a valorii bunurilor, în speță prețul de piață a imobilului;
  • Modul de corectare a greșelilor și completării declarației de avere și interese personale depuse, efectuată până la expirarea termenului-limită.

Totodată, a fost simulată completarea online a declarației de avere și interese personale, însoțită de întrebările de clarificare din partea participanților și explicațiile detaliate, cu exemple din practică, oferite de către Vitalie Armașu, specialist principal în Direcția evaluare, prevenire și implementare a politicilor din cadrul ANI.

Reprezentanții Autorității Naționale de Integritate au informat participanții despre importanța respectării termenului-limită de depunere a declarațiilor de avere și interese personale anuale care expiră la 31 martie.

Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) va continua atelierele tematice de instruire pentru angajații din cadrul autorităților publice locale de nivelul întâi în vederea creșterii capacității acestora.

 

Imprimare