În perioada 20 – 21  iunie 2014 Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) a organizat atelierul de lucru cu privire la elaborarea Planului Strategic de activitate a CALM pentru anii 2014-2019 la care au participat peste 30 membri ai Consiliului de Administrare și secretariatul CALM.

În cadrul atelierului de două zile au fost prezentate și analizate activitățile realizate din Planul Strategic al CALM pentru anii 2010-2013, au fost revizuite viziunea și obiectivele strategice ale CALM reieșind din evoluțiile situației pe parcursul ultimilor ani și evaluarea mediului pentru dezvoltarea CALM.  

De asemenea, in cadrul atelierului au fost identificate și discutate cele mai relevante probleme, soluții și oportunitățile de dezvoltare a CALM. În final, participanții la atelierul de planificare strategica a CALM au proiectat un plan de acțiuni cu stabilirea terminilor de implementare, responsabilităților și indicatorilor de realizare.

Proiectul Planului Strategic CALM pentru anii 2014-2019 reprezintă o viziune complexă de dezvoltare  a CALM pentru următorii 5 ani, urmând a fi definitivat și discutat cu membrii CALM, iar ulterior adoptat la una din ședințele ale Consiliului de Administrare al CALM.   

 

Serviciul comunicare si relaţii cu publicul al CALM: tel. 0(22) 22-35-09, tel/fax. 0(22) 22-35-29, 0(22) 21-32-35, e-mail: info@calm.md

Imprimare