La 15 iulie a avut loc o întrevedere a reprezentanților CALM cu conducerea Serviciului Fiscal de Stat. În cadrul evenimentului au fost abordate mai multe subiecte importante pentru activitatea APL, ce vizează creșterea posibilităților APL de colectare a taxelor și impozitelor locale, dar și necesitatea implicării mai active a APL în lupta cu economia tenebră, plata salariilor în plic etc, prioritate a  actualei și a precedentelor guvernări.

Potrivit directorului executiv al CALM, Viorel Furdui, de succesul înregistrat în procesul de reducere a economiei tenebre depind foarte mult și veniturile pe care le încasează atât bugetele locale, cât și cel național, soluționarea problemelor cetățenilor, atragerea investițiilor, crearea unui mediu de afaceri eficient,  îmbunătățirea infrastructurii și altor servicii publice pentru cetățeni etc.

Veaceslav Plămădeală, primar de Puhăceni, Anenii Noi a vorbit despre necesitatea  asigurării accesului APL la informația despre activitatea economică în teritoriu, astfel încât APL să aibă posibilitatea să-și planifice mai bine bugetele locale, să construiască politici proprii fiscale, economice și sociale și să întărească colaborarea cu mediul de afaceri de la nivel local. „Am solicitat să avem acces la informația despre numărul agenților economici în teritoriu, al angajaților acestora, sumele plătite în bugetul național, suprafața terenurilor deținute etc. De asemenea, este un lucru firesc ca APL să dețină informații despre activitatea filialelor întreprinderilor din teritoriu, pentru a putea realiza o planificare mult mai eficientă a tuturor resurselor și a bugetelor locale.”

Reprezentanții CALM au salutat deschiderea pentru colaborare a conducerii Serviciului Fiscal de Stat. În rezultatul dialogului s-a decis că Serviciul Fiscal de Stat, într-o perioadă scurtă de timp, va veni cu un proiect de raport care să conțină datele care sunt necesare autorităților publice locale pentru activitatea de zi cu zi, inclusiv în procesul de planificare locală, bugetară, economică, socială și în procesul de elaborare a politicilor locale respective.

„De asemenea, s-a decis elaborarea unei scrisori în care va fi explicat care este statutul filialelor, reprezentanților și altor activități care au loc în teritorii, care folosesc resursele satelor și comunelor și care, pe de o parte, trebuie să se înregistreze în mod obligatoriu la organele fiscale, pe de altă parte, trebuie să achite impozite și taxe în bugetele locale, proporțional cu activitățile desfășurate”, a menționat Viorel Furdui.

O altă decizie a vizat necesitatea organizării unei ședințe cu participarea tuturor APL, în cadrul căreia se va pune în discuție gestionarea mai bună a suprafețelor terenurilor agricole deținute de către APL și conformarea lor cu datele oficiale existente, în condițiile în care de evidența corectă a terenurilor depinde și volumul impozitelor locale care ajung în bugetul local.

Totodată, s-a propus ca autoritățile publice locale să obțină statutul de agent constatator în domeniul perceperii fiscale, taxelor și impozitelor locale. Reprezentanții APL, cunoscând bine situația din teritoriu, ar urma să aibă autoritatea necesară pentru a întreprinde anumite acțiuni privind combaterea diverselor fenomene ilicite din domeniul fiscalității.

„Subiectele abordate în cadrul evenimentului au fost colectate de la reprezentanții APL și această modalitate de comunicare cu APC este una foarte eficientă, existând șanse bune ca aceasta să producă rezultate scontate”, a conchis directorul executiv al CALM.

Imprimare