Comunicarea de către Preşedintele şi Secretarul General al Congresului:

● a fost audiat raportul verbal al Preşedintelui privind misiunile sale de la şedinţa precedentă a Biroului (13 Mai 2011);

● s-a convenit asupra elaborării, în cooperare cu oraşul Stuttgart (Germania) şi Reţeaua Europeană „Oraşe pentru Copii”, a unui document de politici privind violenţa asupra copiilor, în calitate de contribuţie a Congresului la Campania UNUL în CINCI (ONE in FIVE);

● fiecare membru al Biroului a fost încurajat să contacteze Ambasadorul Turciei din ţara sa pentru a sensibiliza populaţia privind cazul Leyla Güven (Turcia, L, ILDG), un membru al Congresului deţinută din Decembrie 2009 şi pentru a solicita susţinerea sa în dorinţa Biroului de a trimite o delegaţie pentru vizitarea ei în închisoare;

● a fost audiat raportul verbal al Secretarului General al Congresului privind perspectivele bugetare pentru 2012-2013;

În cadrul şedinţelor Birourilor Camerelor din 16 iunie 2011:

s-a convenit asupra elaborării, de către Comitetul privind Afacerile Curente, a unui raport privind oraşele rezistente, în calitate de contribuţie a Congresului la Campania Mondială a ONU pentru Diminuarea Dezastrelor 2010-2015;

Activităţile comitetelor: a fost audiat raportul asupra activităţilor Comitetului de Monitorizare prezentat de către preşedintele acestuia, Lars O. Molin (Suedia, L, EPP/CD);

Bugetul Congresului: s-a luat act de consumul bugetului pe 2011 la data de 9 iunie;

Delegaţii naţionale: au aprobat modificările în componenţa delegaţiilor Cehiei, Greciei, Poloniei, Slovaciei, Sloveniei (parţial), Spaniei şi Suediei, precum şi în distribuirea fotoliilor în cadrul Forumului Statutar şi a comitetelor;

Revizuirea Regulilor de Procedură: s-a discutat proiectul noilor Reguli de Procedură ale Congresului şi s-a decis circularea acestuia între toţi membrii Congresului şi Secretarii delegaţiilor, pentru colectarea comentariilor şi/sau sugestiilor înainte de 29 iulie 2011. După luarea în consideraţie a acestor comentarii/sugestii de către Raportorii Günther Krug (Germania, R, SOC) şi Halvdan Skard (Norvegia, L, SOC), Biroul, în cadrul şedinţei sale din 16 septembrie 2011, va aproba varianta finală care va fi prezentată Congresului la sesiunea din Octombrie 2011;

Monitorizarea alegerilor locale şi regionale:

● s-a notat orarul desfăşurării alegerilor în 2011 şi 2012;

● s-a aprobat proiectul raportului şi proiectul rezoluţiei şi recomandării preliminare privind alegerile locale din 8 Mai 2011 din Albania, prezentat de către Raportorul Volkram Gebel (Germania, L, EPP/CD). Aceste texte urmează a fi discutate şi votate de către Congres la sesiunea din Octombrie 2011;

● s-a audiat un raport verbal de către Secretariat privind organizarea alegerilor locale din 5 iunie 2011 în Moldova; raportul în scris va fi finalizat pentru următoarea şedinţă a Biroului;

Consiliul interguvernamental al Consiliului Europei:

● au aprobat proiectul opiniilor preliminare asupra a două proiecte de recomandări pentru Comitetele Ministerelor către statele membre, una din “principiile bunei guvernări democratice la nivel local” şi cealaltă pe “sprijinul financiar a noilor competenţe ale autorităţilor locale de către autorităţile ierarhic superioare”. Proiectele opiniilor au fost transmise spre adoptare Forumului Statutar la 17 iunie;

● UNU în CINCI (Campania Consiliului Europei pentru stoparea violenței sexuale împotriva copiilor).

● s-a comentat asupra proiectului raportului intitulat Consiliul Europei: spre o guvernare cu multe nivele pe care Vice Preşedintele Manuel Chaves îl va prezenta Conferinţei Miniştrilor responsabili de guvernarea locală şi regională (Kiev, Ucraina, 3-4 Noiembrie 2011) şi a fost încredinţat Preşedintelui Whitmore să trimită un răspuns în scris Vice Preşedintelui Chaves; s-a luat act de discutarea preconizată a raportului în cadrul unei consultaţii pe 21 iunie 2011;

Comitetul Regiunilor:

● dnei Natalia Romanova (Ucraina, R, ILDG), Vice Preşedintelui Congresului, i-a fost solicitat să reprezinte Congresul în cadrul primei Conferinţe Anuale a Autorităţilor Locale şi Regionale pentru Parteneriatul de Est (CORLEAP), la 8 septembrie 2011, în Poznan, Polonia;

● s-a luat act, la această etapă, de Rezoluţia Comitetului Regiunilor privind „Confruntarea cu impactul şi consecinţele revoluţiilor din zona Mării Mediterane ”;

Consolidarea eficacităţii convenţiilor Consiliului Europei: din numele Congresului a fost aprobată clasificarea propusă a convenţiilor prezentate pentru expunerea opiniei de către Secretarul General al Consiliului Europei;

Primul Forum Statutar (Strasbourg, 17 Iunie 2011): s-a luat act de proiectul orarului şedinţelor şi de proiectul agendei, precum şi includerea dezbaterilor şi a vorbitorilor în agendă;

Cea de 21-a sesiune (18-20 Octombrie 2011): a fost aprobat proiectul orarului şedinţelor, după aplicarea modificărilor de rigoare, a proiectului agendei pentru şedinţa respectivă; s-a convenit asupra propunerii de a-l invita pe dl Serghei Shmatko, Ministru Energeticii Federaţiei Ruse, pentru a lua cuvânt în dezbaterea “Furnizarea energiei şi eficienţa energetică la nivel local şi regional”;

Biroul şi sesiunile din 2011 şi 2012 : a reiterat următoarele date:

Biroul: – 16 Septembrie 2011 (Kiev, Ucraina, locul urmează a fi confirmat),

– 17 şi 20 Octombrie 2011 (în ajunul şi în decursul celei de-a 21 sesiune),

– 2 decembrie 2011 (Regatul Unit, locaţia urmează a fi confirmată)

– 20 Ianuarie 2012,

– 17 Februarie 2012,

– 19, 21 şi 22 Martie 2012 (în ajunul şi în decursul celei de-a 22 sesiune),

– 11 Mai 2012,

– 18 Iunie 2012,

– 14 Septembrie 2012,

– 15, 17 şi 18 Octombrie 2012 (în ajunul şi în decursul celei de-a 23 sesiune),

– 3 Decembrie 2012;

Sesiuni: – 18-20 Octombrie 2011 (21 sesiune),

– 20-22 Martie 2012 (22 sesiune ),

– 16-18 Octombrie 2012 (23 sesiune);

Alte evenimente:

● s-a luat act de orarul evenimentelor organizate de către sau în interesul specific al Congresului;

● s-a convenit asupra organizării unei activităţi comune cu Reţeaua NALAS în Septembrie 2011;

● s-a luat act de răspunsul primit din partea Comitetului Miniştrilor la Recomandarea 288 (2010) a Congresului privind Obţinerea egalităţii gender durabile în viaţa politică locală şi regională şi s-a decis expedierea acesteia Comitetului privind Afacerile Curente;

● s-aprobat proiectul procesului verbal al întrunirii comune dintre Biroul CDLR Biroul Congresului (Strasbourg, 14 Ianuarie 2011).

Imprimare