În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz privind proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea subvențiilor pentru dezvoltarea locală prin implementarea Programului LEADER.

Regulamentul stabilește condițiile și procedura de verificare, evaluare, selectare, acordare a subvențiilor, implementare, și monitorizare a măsurilor de sprijin financiar:
1) Măsura nr. 1. Sprijin pentru funcționarea Grupurilor de Acțiune Locală;
2) Măsura nr. 2. Susținerea implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală.

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză la adresa de email info@calm.md

Fișier:

Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea subvențiilor pentru dezvoltarea locală prin implementarea Programului LEADER

Imprimare