UE și PNUD a lansat la 27 septembrie 2021, un concurs pentru localitățile din Republica Moldova, în domeniul transformării municipale. Apelul a fost publicat în cadrul proiectului regional „Primari pentru Creșterea Economică”, finanțat de UE și implementat de PNUD în statele membre ale Parteneriatului Estic (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina). Data limită pentru depunerea cererii online este 25 octombrie 2021. Localitățile selectate vor fi susținute de UE și PNUD pentru a dezvolta și activa portofolii de măsuri sistemice pentru a stimula o creștere  și durabilă.

Prezentare generală:

UE și PNUD acordă asistență autorităților publice locale din regiunea Parteneriatului estic (PE) (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina) pentru ca acestea să devină facilitatori activi pentru o creștere economică durabilă, incluzivă și crearea locurilor de muncă. Această nouă etapă a inițiativei Primarii  pentru creștere economică (2021-2024) (denumită în continuare Primarii pentru creștere economică) își propune să se bazeze pe succesele Etapei 1 (2017-2020) și va dezvolta și implementa o abordare inovatoare de înțelegere și gestionare a complexității, gândirea sistemică și crearea de portofolii pentru ca autoritățile locale să își definească nevoile și să rezolve probleme complexe prin colaborarea cu diferite părți interesate, experimentarea și testarea diferitelor soluții și învățarea reciprocă, ceea ce se încadrează în cadrul general al „inovației strategice”.

„Portofolii pentru transformări municipale” este primul concurs din etapa 2 a proiectului. 

Procesul și termenul de aplicare:

Membrii interesați ai rețelei „Primarii pentru Creștere Economică” pot depune o cerere online în cadrul Apelului pentru exprimare de interes anunțat – „Portofolii pentru transformări municipale”, deschis de la 27 septembrie 2021 până la 25 octombrie 2021

Informații suplimentare:

Informații suplimentare pot fi obținute contactând persoanele de referință din cadrul proiectului „Primarii pentru Creștere Economică”:

Valentin Croitoru, valentin.croitoru@undp.org,  0690112001 

Documente justificative:

Application guide – En 
Ghid pentru aplicare-Ro 
Pуководство по применению заявок – Ru 

Imprimare