Un nou număr al ziarului dedicat APL și editat de Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) a văzut lumina tiparului. În paginile acestuia, regăsiți cele mai importante subiecte din ultima perioadă.

În editorialul semnat de directorul executiv CALM, Viorel Furdui, sunt reflectate realizările obținute în anul 2016, dar și lista consistentă de restanțe în procesul de implementare a Strategiei de descentralizare. Potrivit directorului executiv CALM, dialogul cu APC a fost unul constructiv și, datorită insistenței CALM, au fost identificate mai multe soluții pentru problemele cu care se confruntă autoritățile locale:  ”Pe parcursul acestui an au apărut mai multe probleme care cereau o intervenție imediată și ad-hoc: plafonarea taxelor, problema legată de adoptarea legii privind schimbarea destinației terenurilor și apoi implementarea ei, acordarea statutului de agent constatator primarilor, blocarea și reducerea transferurilor generale, deblocarea procesului de evaluare a bunurilor imobile, problema distribuției Fondului Rutier etc. Totuși, acum putem constata, că majoritatea acestor probleme au fost depășite prin discuții constructive și compromis. Iar în rezultat, pe parcursul anului 2016, s-a reușit o activitate mai sistemică și s-au făcut câțiva pași importanți în direcția fortificării autonomiei locale și descentralizării. În special: cu concursul CALM a fost prelungita strategia descentralizării, adoptată strategia reformei administrației centrale și semnată Foaia de Parcurs cu Consiliul Europei; APL au  obținut dreptul de a schimba destinația terenurilor agricole și de a se adresa direct la curtea constituțională; primarii și reprezentanții săi au dobândit statut de agent constatator în domeniul combaterii comerțului neautorizat, construcțiilor ilicite, administrării deșeurilor etc.; a fost respinsă ideea de plafonare a taxelor locale și stabilite în schimb criterii și principii clare pentru stabilirea taxelor locale; a fost deblocat procesul de evaluare a bunurilor imobile și oferite posibilități de a crește veniturile la bugetele locale; transferat către APL dreptul de a stabili scutiri la impozitul pe bunuri imobiliare pentru anumite categorii de cetățeni; oferită soluție pentru problema decalajelor de casă (lipsei de lichidități) al bugetelor locale de la început de an (când veniturile sunt mai mici decât cheltuielile) etc. De asemenea, un rezultat foarte important pentru toate APL și întreg proces de descentralizare, a constituit convingerea factorilor de decizie de a schimba modul de distribuire a Fondului Rutier. Noua distribuire a fondului rutier presupune eliminarea factorului politic și garantarea fiecărui sat și oraș, în care pană acum nu ajungea nici un ban pentru drumuri, cu resurse financiare în mărime de aproximativ 120 lei pe locuitor. Iar în total, la APL de nivelul I și II, urmează să ajungă în mod obiectiv și transparent circa 800 milioane de lei.

Totuși, dialogul cu APC trebuie să devină unul instituționalizat, permanent, consecvent, iar autoritățile centrale e nevoie să demonstreze voință și determinare pe segmentul descentralizării, deoarece, potrivit lui Viorel Furdui, rezultatele menționate sunt pe departe suficiente, existând încă restanțe importante la capitolul implementarea reformelor și angajamentelor asumate de către Republica Moldova în domeniul consolidării democrației/autonomiei locale și descentralizării: ”Printre domeniile principale restanțiere prevăzute inclusiv de Foaia de Parcurs numărându-se: implementarea efectivă a strategiei descentralizării și planului său de acțiuni, descentralizarea financiară și consolidarea bazei fiscale locale, controlul administrativ și politic excesiv asupra APL, consolidarea dialogului instituțional între APL și APC, sistemul de remunerare și protecție socială în APL etc.  Toate aceste domenii sunt în vizorul CALM, în regim de  prioritate în anul 2017. Totuși, putem concluziona că rezultate obținute pe parcursul anului 2016 pe dimensiunea descentralizării și autonomiei locale sunt promițătoare. În special, comparativ cu perioada anterioară, iar anul 2016 a reprezentat un pas important înainte  care ne permite să privim cu o speranță prudentă în anul 2017”.

În paginile ziarului regăsiți și un reportaj amplu, cu instantanee fotografice, de la ședința lărgită a Consiliului de Administrație au participat peste 100 de membri CALM. Primarii, prezenți la întrunire, au apreciat diferit rezultate anului 2016, dar au menționat la unison că, dacă la sfârșitul anului s-a spart gheața în discuțiile cu APC, în 2017 CALM, alături de membrii săi, trebuie să negocieze la sânge mai multe inițiative care ar schimba la față localitățile și, respectiv, viața oamenilor.     

Tot în acest număr, facem referință la proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Legii fondului rutier și a Legii privind finanțele publice locale, votat în prima lectură de Parlament. Prin modificările operate Guvernul propune un mecanism nou de eficientizare a reparației și întreținerii drumurilor publice locale prin repartizarea a 50% din volumul total colectat al taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova către Autoritățile Publice Locale de nivelul I, în funcție de numărul de locuitori în unitățile teritorial-administrative respective.

Mai multe responsabilităţi, dar nu şi finanţare. Chiar dacă  opt oraşe vor obţine din acest an statut de municipiu, edililor acestora nu le prea sunt clare regulile de joc. Un reportaj la acest subiect, la fel, îl puteți regăsi în paginile ziarului. În context,  reprezentanţii Congresului Autorităţilor Locale declară că, momentan, nu există suficiente pârghii pentru ca administraţia publică locală să contribuie la dezvoltarea localităţilor pe care le gestionează.

Lectură plăcută. 

Ziarul ”Vocea Autorităților Locale” nr.1 (36), 2017

Imprimare