Scopul acestui seminar a fost formularea obiectivului Egalităţii Gender în cadrul Planului Strategic al CALM, precum şi elaborarea unui plan de acţiuni pentru consolidarea capacităţilor femeilor din cadrul CALM şi realizarea obiectivului Egalităţii Gender. Totodată este important de menţionat faptul că acest seminar are o legătură directă cu atelierul de lucru privind „Consolidarea rolului femeilor din cadrul APL: experienţa pozitivă probleme şi soluţii” care a avut loc la Coşniţa între 18-19 noiembrie 2010. Obiectivul atelierului de lucru de la Coşniţa a fost consolidarea relaţiilor între femeile din cadrul APL, elaborarea unui plan de acţiuni privind creşterea rolului lor în cadrul procesului de descentralizare,  consolidare a autonomiei locale şi dezvoltare locală, stimularea schimbului de experienţă în atragerea de fonduri în soluţionarea problemelor locale. În cadrul atelierului de lucru de asemenea s-a lucrat intensiv asupra elaborării Planului de acţiuni privind creşterea rolului femeilor din cadrul APL, s-au identificat acţiunile necesare a fi întreprinse pentru atingerea obiectivelor propuse.

Pentru mai multe informații puteți accesa comunicatul de presă atașat.

Imprimare