În cadrul întrevederii de lucru au fost abordate un șir de subiecte importante pentru autoritățile locale, primul fiind definitivarea și semnarea Acordului de cooperare între CALM și Ministerul Educației și crearea unui grup de lucru comun. Ambele părți au accentuat necesitatea întruniri sistematice între CALM și Minister, de aceea acestea vor fi organizate cel puțin odată în lună. A fost menționată necesitatea implicării CALM la pregătirea proiectelor de a acte care vizează autorităților locale, în special la fazele inițiale când este discutat și stabilit conceptul acestor acte normative, de politici sau strategice.

Problema neînregistrării la Cadastru a bunurilor imobile (clădiri, teren) date în folosință instituțiilor de învățământ sau APL de nivelul II a fost discutată pe larg. O consecință negativă a acestei probleme este imposibilitatea încheierii contractelor cu prestatorii de servicii comunale. Reprezentanții ministerului au prezentat o informație pe care o dispun despre bunurile imobile utilizate de instituții de învățământ preuniversitar care nu sunt înregistrate la Cadastru, ce se întreprinde și care sunt problemele din cauza cărora aceste edificii nu au fost înregistrate până la moment. Astfel s-a concluzionat că există trei situații distincte în țară: localități care au înregistrat bunurile instituțiilor de învățământ și procedura este finisată, localități care în 2004 au început procedura dar nu au finalizat-o și localități în care aceste bunuri nu au fost înregistrate și procesul nu este început. La ședință s-a propus ca CALM să contribuie la actualizarea listei în cauză.

Reprezentanții CALM au atras atenția asupra faptului că nu atât taxa de înregistrare a bunurilor este un impediment pentru înregistrarea bunurilor imobile, ci costurile lucrărilor de identificare, inventariere, formare a bunului în vedere pregătirii pentru înregistrare, care sunt foarte costisitoare și trebuie de găsit o soluție în acest sens (reduceri pentru APL, planificarea în bugetul de stat pentru anul următor a acestor cheltuieli, etc.). Pentru a facilita înregistrarea bunurilor instituțiilor de învățământ, Ministerul Educației împreună cu CALM vor pregăti un proiect de Hotărâre de Guvern după modelul HG 162 din 2004 care să ofere înlesniri autorităților locale la înregistrarea imobilelor la Cadastru (nu doar a celor din educație). De asemenea s-a convenit asupra elaborării în comun a unei Note informative privind diferite aspecte legate de transmiterea, înregistrarea și evidența bunurilor instituțiilor de învățământ, care va fi expediată către toate APL din țară.

Schimbarea destinației activelor neutilizate în procesul de învățământ (art. 62 din Legea învățământului) a constituit următorul subiect de discuții. Reprezentanții Ministerului Educației au prezentat un proiect elaborat în coordonare cu Ministerul Economiei care propune în esență elaborarea unei liste a bunurilor din sistemul educațional care nu sunt folosite și sunt în stare de degradare sau demolare a căror destinație va putea fi schimbată. CALM a menționat că are rezerve privind procedura de realizarea a acestui proces și menționează că decizia și inițiativa trebuie să aparțină autorităților locale, iar filtrele for fi aplicate prin obligativitatea obținerii unor avize de la ministerul (ministerele) de resort înainte de a schimba destinația acestor imobile.

O altă problemă menționată și în privința căreia s-a convenit să se lucreze în comun sunt situațiile când autoritățile locale transmit doar o parte a bunurilor, iar alte bunuri (cantine, cazangerii, stadioane, săli de festivități, etc.) vor rămâne la APL de nivelul I. S-a concluzionat că trebuie elaborat un mecanism și modele de contracte care să rezolve problema și să asigure atât interesele instituției de învățământ, cât pe cele ale colectivității locale și a locuitorilor.

A fost menționat faptul că în fiecare raion și chiar în fiecare caz aparte au fost utilizate diferite modele de contracte, iar unele contacte nu sunt suficient de clare, cum ar fi spre exemplu termenul pe care este încheiat contractul, în unele cazuri fiind chiar utilizate noțiuni precum „bunurile se dau în folosință până la următoarele alegeri parlamentare”. La fel, s-a accentuat despre faptul că nu a fost o viziune clară de la început despre faptul cui se transmit bunurile, direct instituției de învățământ (cele care au personalitate juridică) sau administrației raionale. Actualmente s-a ajuns la concluzia că e de dorit să fie transmise direct instituțiilor de învățământ. În aceste condiții, dacă se dorește transmiterea în folosință direct instituțiilor de învățământ, deciziile inițiale ale consiliilor locale în care era menționat că bunurile se transmit raionului, trebuie anulate și adoptate decizii noi în care să se menționeze că bunurile se dau în folosință instituției publice de învățământ.

Problema transmiterii gratuite a bunurilor instituțiilor de învățământ sau administrației raionale ridicată de unii membri ai CALM de asemenea a fost abordată. Unii primari au menționat că au avut o experiență neplăcută și chiar dureroasă în cazuri foarte asemănătoare cu transmiterea bunurilor instituțiilor școlare, doar că în domeniul sănătății. Astfel, mai mulți membri CALM au raportat că după ce prin decizia consiliului local s-a transmis în comodat (folosință gratuită) clădirea Centrului Medicilor de Familie, la efectuarea inspecției financiare autoritățile locale au fost învinuite de încălcarea legislaţiei și chiar au fost sancționate administrativ, iar în unele cazuri au fost inițiate chiar și urmăriri penale, inspectorul motivând că prin darea în folosință gratuită nu au fost încasate veniturile cuvenite la bugetul local. Acest fapt (transmiterea în comodat, adică în folosință gratuită), în opinia inspectorului şi a procurorului, ar contraveni prevederilor Legii bugetului de stat pe anii 2009-2012 în partea privind determinarea cuantumului minim al chiriei bunurilor proprietate publică şi pct.7 din Regulamentul cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate, aprobat prin HG nr.483 din 29.03.2008.

CALM a constatat ca într-adevăr cadrul normativ este foarte confuz și neclar în privința transmiterii bunurilor unităților teritorial administrative de nivelul unu în folosință gratuită altor unități teritorial-administrative (de nivelul doi) sau instituțiilor de învățământ. Astfel, s-a convenit că este necesar de venit cu o propunere legislativă ca în legea anuală a bugetului să fie inclusă o formulare mai cuprinzătoare și care să se refere și la darea în folosință gratuită a bunurilor către instituțiile de învățământ sau raionului.

Serviciul comunicare si relaţii cu publicul al CALM.

Tel. 223509

Imprimare