Plafonarea maximă a taxelor locale, propusă de unii deputați în timpul discuțiilor asupra Politicii bugetar-fiscale pentru anul 2014, este o inițiativă inadmisibilă și încă o lovitură adusă autonomiei locale. Este reacția majorității primarilor, care au fost consultați de Congresul Autorităților Locale(CALM) privind repercursiunile  unei astfel de decizii asupra activității lor. Edilii  solicită, în regim de urgență, inițierea unor dezbateri publice și a unor negocieri cu guvernarea centrală, pentru a-și expune punctul de vedere. Totodată, aceștia declară că vor informa structurile europene despre pericolul pe care-l reprezintă adoptarea acestui amendament pentru consolidarea unei autonomii locale palpabile.

 În context, edilii, care reprezintă toate raioanele țării, spun că plafonarea taxelor locale, cu regrest, poate fi consideră încă o acțiune negativă in șirul altor măsuri de de constrângere, limitare și presiune asupra primarilor. În  loc să fie creat un fundal pozitiv pentru activitatea APL, în situația în care implementarea Legii Finanțelor Locale și așa a fost amânată, această decizie va înrăutăți și mai mult situația economică precară din comunități. Pe lângă gravele probleme cu care se confruntă primarii în așa domenii ca achizițiile publice, finanțele locale, personal, competențe, controale, se va adăuga încă una. Astfel de mesaje au parvenit pe adresa CALM din diferite regiuni ale țării, în special din raioanele  Fălești, Ungheni, Glodeni, Briceni, Leova, Strășeni, Cahul, Sângerei, Calărași etc.

 Sigur ca nu suntem de acord cu astfel de modificari, ce fel de autonomie locală vom mai avea în așa caz ? Declarații unora că APL stabilesc taxe mari și insuportabile  sunt simple insinuări și nu corespund adevărului. Regula nu trebuie începută de la plafonarea taxelor locale și nu trebuie să-I prezentăm pe edilii locali ca pe niște monștri. E în interesul nostru să menținem relații corecte cu agenții economici, astfel încât aceștia să fie interesați să activeze în localitatea noastră. Cine vinde vaca care dă lapte? E un nonsens!

Autoritățile locale sunt cele mai interesate în atragerea de investiții, deschiderea locurilor de muncă și ca mediul de afaceri sa vină în localitățile respective și să se simtă confortabil. Sunt niște lucruri foarte clare și evidente. De aceea, în majoritatea covârșitoare a autorităților locale, deciziile privind taxele locale sunt adoptate ținându-se cont de posibilitățile antreprenorilor și în colaborare cu ei”.

”Trebuie organizată o masă rotundă, la care să fie invitați reprezentanți ai mediului de afaceri și ai guvernării centrale, iar edilii să explice de ce nu e bine ca acest amendament să fie votat. Plafonarea taxelor locale reprezintă o piedică serioasă pentru dezvoltarea comunităților, mai ales în condițiile de austeritate în care suntem impuși să activăm”.

La aprobarea bugetului local se ia în considerație, la partea de venituri, și acumularea taxelor locale.Dacăse mărește acest compartiment, suntem obligați să mărim și noi taxele locale. Dar suntem conștienți că nu trebuie să suprimăm agenții economici. Se ia în considerație amplasarea, capacitatea fiecărui agent. Legea nu trebuie să fie modificată. E timpul să ne gândim și la bugetele locale

”Taxele locale sunt aplicate reieşind din posibilităţile financiare ale agenţilor economici, în baza unui Regulament aprobat de către Consiliul local, iar pentru întreprinderile noi deschise sunt oferite reduceri de până la 50% în primul an de activitate. În ultimii trei ani, taxele locale pe teritoriul primăriei Glodeni nu au fost majorate.  În ceea ce priveşte plafonarea taxelor, suntem de părerea că ar fi o limitare în drepturi şi ar acţiona negativ asupra formării bugetului local”.

”Afirmația că APL ar presa agenții economici nu este argumentată. Daca undeva au avut loc astfel de presiuni, în foarte scurt timp autoritățile s-au reorientat, deoarece aceasta s-ar putea solda cu închiderea activității agentului economic.APL nu pot admite așa ceva !”

Părerea mea este că se încearcă să se demonstreze că  autorităţile centrale sunt atente faţă de antreprenorii din ţară în ajunul alegerilor parlamentare. Prin aceste acţiuni este accentuată aprecierea APL ca  incapabilă de a stabili taxele în baza unei analize economice. Insuficienţa de oxigen în procesul de administrare devine din ce în ce mai mare, e timpul de acţionat.

Noi singuri avem grija ca sa nu intrecem masura, fiindcă bățul are 2 capete. Dacă faci exces de zel, atunci se inchid unele afaceri și pierzi mai mult. 

Primarii mai menționează că aprobarea plafonării taxelor locale va reprezenta încă un semnal negativ pentru partenerii europeni ai Republicii Moldova., asta în situația în care Uniunea Europeană așteaptă pași concreți în implementarea reformelor, inclusiv în ceea ce privește activitatea APL. Mesaje de neadmitere a adoptării plafonării maxime pentru taxele locale continuă să vină pe adresa CALM.

La rândul lor, reprezentanții Congresului Autorităților Locale (CALM), care reprezintă majoritatea covărșitoare a comunităților locale din țară, declară că acest pas vine în contradicție cu angajamentele asumate la Vilnius, prin care guvernarea s-a obligat să promoveze reforme reale, care vor conduce la înregistrarea unui oarecare progres. Lansarea unor astfel de inițiative, cum ar fi plafonarea taxei locale, limitează autonomia locala și accentuează tendințele de centralizare, fenomene absolut inadmisibile în filosofia Uniunii Europene, menționează Viorel FURDUI, director executiv CALM: ”CALM consideră astfel de inițiative totalmente inacceptabile, deoarece reprezintă un regres colosal în calea reformei descentralizării și consolidării autonomiei locale, precum și un semnal de neîncredere și dispreț total față de administrația publică locală. În multe din țările europene, autoritățile locale au chiar și dreptul de a stabili taxe locale noi, suplimentare la cele prevăzute de legislația națională, nu doar să stabilească mărimea acestora. Or, în privința Moldovei, Consiliul Europei în raportul său de monitorizare a democrației locale și regionale din primăvara anului 2012, tocmai remarcă lipsa libertății autorităților locale de a stabili taxe și lipsa autonomiei financiare.  Înlăturarea plafoanelor maxime pentru taxele locale a fost apreciată ca o avansare considerabilă în domeniul consolidării autonomiei locale și reformei de descentralizare, iar acum o eventuală reintroducere ar însemna un semnal negativ și regres imens, un semn de inconsecvență și o pierdere a încrederii față de guvernarea centrală din partea autorităților locale”.

     Totodată, CALM, în calitate de reprezentant al APL și promotor al intereselor acestora, este indignat de faptul că Proiectul legii privind Politica Fiscală pentru anul 2014 date nu a fost expediat către CALM pentru consultare,  ceea ce reprezintă o încălcare flagrantă a legislației în vigoare. Asta, în timp ce obligaţia de consultare a autorităților locale și a asociațiilor lor reprezentative a fost consacrată atât în convenţii internaţionale, cât şi în legislaţia naţională a Republicii Moldova. Carta Europeană a Autonomiei Locale, ratificată de către Republica Moldova în 1997 și în vigoare din 1 februarie 1998, prevede la articolul 4, pct. 6, că colectivităţile locale trebuie să fie consultate în timp  util şi de o manieră adecvată în cursul procesului de planificare şi de luare a deciziilor pentru toate chestiunile care le privesc direct. Referitor la resursele financiare ale colectivităţilor locale, art. 9, pct. 6, de asemenea, stipulează că autoritățile locale trebuie să fie informate și consultate asupra modalităţilor de atribuire a resurselor redistribuite ce le revin. Obligaţia de a consulta autorităţile locale şi structurile lor asociative este expres prevăzută şi de legislaţia Republicii Moldova:

•   Legea cu privire la descentralizarea administrativă nr. 435-XVI  din  28.12.2006 (art. 3,8, 16)

•   Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI  din  28.12.2006: art. 6 și 81)

•   Legea cu privire la finanţele publice locală nr. 397-XV din 16.10.2003 (art. 3)

 CALM regretă foarte mult o astfel de situație și speră că factorii decizionali vor auzi vocea autorităților locale și vor  renunța la inițiativa de plafonare maximă a taxelor locale.

CALM este cea mai reprezentativă și neafiliată politic organizație a comunităților locale din Republica Moldova, care întrunește majoritatea orașelor (municipii), satelor (comune) și raioanelor, în organele de conducere a căreia se regăsesc reprezentanții tuturor formațiunilor politice parlamentare și extraparlamentare. Obiectivul principal al CALM este de a promova drepturile și interesele generale ale APL, precum și o administrație publică locală modernă și eficientă, bazată pe principiile autonomiei locale și descentralizării.

 

 Pentru mai multă informație, Vă rugăm să contactați serviciul relații publice și comunicare al CALM:

tel. 0(22) 22-5-09, tel/fax. 0(22) 22-35-29, 0(22) 21-32-35, e-mail: info@calm.md

Imprimare