Valentina Grosu este primară la al doilea mandat în comuna Mănoilești, Ungheni.

Satul Mănoilești a fost atestat documentar în anul 1644. Arheologii consideră că primele așezări au apărut aici în jurul anului 1300 î. Hr. Aici au fost găsite obiecte casnice, mai ales vase de argilă din perioada târzie a epocii bronzului (sec. XIII-XII î. Hr.) În Dicţionarul Geografic al Basarabiei (Bucureşti 1904), Zamfir Arbore ne informează:  „Mănoileşti, sătuc din Judeţul Bălţi, aşezat în capul văii Roşca, spre sud de satul Vulpeşti, face parte din voloştea Ungheni. Are 34 case, cu o populaţie de 290 suflete. Ţăranii posedă pământ şi împroprietărire 314 desetine.. Împrejurul satului sînt vii. După ce se stinse pălălăiala primului război mondial şi încetaseră rebeliunile bolşevice, fiind împroprietăriţi cu pământ, codrenii din Mănoileşti îşi luară avânt, creştea populaţia şi averea satului.” Mai apoi, satul Mănoileşti a fost transformat în gospodărie de stat unde se afla sediul sovhozului „Ungheni”, specializat în creşterea oilor de prăsilă şi îngrăşarea porcilor. Ţăranii pe sectoarele de lângă casă îngrijeau cu dragoste viile şi livezile personale.

Primăria comunei Mănoilești este în componenţa r-ului Ungheni. Localitatea este situată nu departe de granița cu România, stat din componenţa UE , având o suprafaţă totală de 3.726 ha.   Din componenţa comunei fac parte 4 localităţi:  Vulpești, Rezina, Novaia Nicolaevca și  Mănoilești.

Din totalul de 3530 locuitori:

  Mănoilești 882

 • Vulpești-1508
 • Rezina-904
 • Novaia Nicolaevca 236
 • Femei-1792
 • Bărbaţi-1738
 • Alegători- 2877
 • Pensionari-459

Localitatea se află la distanța de 10 km de centrul     raional      Ungheni, 80 km de mun. Bălți şi la 111 km de mun. Chișinău. Teritoriul comunei este traversat de drumul local L 393. Așezarea geografică favorabilă a comunei pe axa Chișinău-Ungheni, în special apropierea de drumul de importanţă internaţională E58 (R1), oferă premise de dezvoltare economică a comunei, dezvoltarea turismului şi mobilitatea populaţiei spre centrele economice regionale.

Relieful comunei este prielnic pentru creșterea viţei de vie, pomicultura și cultivarea culturilor cerealiere. În satul Mănoilești  sunt oameni harnici și gospodari. Localitatea este amplasată pe un  loc pitoresc, ascuns în sânul dealurilor, unde pădurile stau de pază, păstrând frumusețea rurală, încântându-ne cu farmecul lor ca roua dimineții, acolo unde mereu soarele e luminos și vântul îți șoptește povești vechi păstrate cu sfințenie de străbuni.

În satul Mănoilești activează o pensiune agroturistică „La cramă”, amplasată într-un loc pitoresc.

A devenit deja tradiție ca la sfârșitul lunii iunie să se organizeze Festivalul raional al portului popular . Doi meșteri populari din localitate lucrează în lemn, altul confecționează diverse obiecte din metal.

Economia locală este reprezentată de 15 agenţi economici, printre aceștia fiind:

 • SRL”Nirutem-Grup”-18 ha teren arabil și o fermă de porcine;
 • SRL”Daptrius” gestionează un frigider industrial cu capacitatea de 1000 t , 21 ha teren arabil
 • SRL”Domădicar” –abator pentru sacrificarea bovinelor și porcinelor, creșterea bovinelor, 13 ha teren arabil
 • Pe lîngă agenții economici, în comună activează cu succes 53 gospodării ţărăneşti, din care se disting 5 GȚ cu un volum mai mare de activitate:
 • GŢ”Diaconu Mihail” 621 ha, moară de grâu, sere
 • GŢ”Glodeanu  Vladislav”, 162 ha , sere 1,3 ha, frigider 400 t ,
 •  GŢ”Bostan Ion”, livadă mere 5,7 ha
 • GŢ”Popa Lidia”, livadă mere 5,5 ha
 • GȚ „Niculaevici Elena„ terenuri agricole 65 ha , fermă de bovine
 • SRL„Bestcomprod„-teren arabil 3,5 ha
 • GȚ„ Vezetiu Igor„ – teren arabil 28,7 ha

Comuna Mănoilești este înfrățită cu trei localități…

Acordul de cooperare  între primăria comunei Victoria, Județul Iași din România  şi comuna Mănoilești, Republica Moldova a fost semnat la data de 29.11.2017  și  are drept scop  dezvoltarea relaţiilor durabile de prietenie, cooperare şi colaborare în plan economic, cultural şi de ordin spiritual.

Pe parcursul anilor există o cooperare bună între primăria Mănoilești și primăria Victoria.

Realizari importante pentru comunitate și parteneri:

Fundația Comunitară Ungheni, agenții economici din teritoriu,

Exemple de bune practice premiate de IDIS „VIITORUL„

Anul 2019

 • „Sportul –izvor de sănătate și longevitate„  proiect implementat de GI „Speranța„
 • „Tradiții și obiceiuri- punte de trecere –trecut, prezent, viitor”-   proiect implementat de GI „Viitorul„
 • „Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile de cultură generală”

Anul 2021

 • „Lectura-poartă de acces către cultură și educație”    proiect implementat de GI Speranța
 • „Ziua vecinilor la havuzul cunoașterii” proiect implementat de GI Viitorul
 • „Un mediu curat înseamnă o viață sănătoasă„ proiect implementat de GI Speranța

Domeniile viitoare de interes pentru implementare:

 • Construcția sistemului de canalizare;
 • Dezvoltarea turismului rural prin construcția unei case gastronomice;
 • Amenajarea unui Centru de Criză pentru femeile supuse violenței domestice;
 • Amenajarea și dotarea terenului de sport cu atribute sportive, tribune, construcția  unui vestiary;
 • Construcția casei muzeu în stil rustic cu utilizarea materialelor ecologice (lut, paie, lampaci).

Despre Rețeaua Femeilor din cadrul CALM…

Rețeaua Femeilor CALM ne mobilizează, ne informează despre modificările legislației, solicită punctul de vedere și  participarea primarilor la dezbaterile publice pe marginea unor proiecte de legi, contribuie la dezvoltarea  abilităților necesare în guvernarea locală. În cadrul Rețelei Femeilor CALM ne simțim foarte bine, confortabil. Prin organizarea meselor rotunde, întrunirilor , seminarelor organizate de CALM, obținem un bogat schimb de experiență.  Astfel cunoaștem problemele cu care se confruntă fiecare dintre noi, modul în care a fost depășită o situație sau alta, realizările obținute de colegele noastre și toate aceste lucruri ne inspiră. Anume Rețeaua Femeilor CALM ne ajută să devenim mai puternice și mai încrezătoare  în forțele proprii. Experiența pe care o acumulăm aici ne ajută să  asigurăm o guvernare  și o administrare calitativă, pe care și-o doresc alegătorii noștri.

Despre femeia primară…

Femeia primară este perseverentă, curajoasă, responsabilă și  încrezută în forțele proprii. O femeie primară depune mult suflet în ceea ce face, știe nu doar să asculte dar și să audă, să rezolve problemele oamenilor.

Primara  este o femeie de succes, iar pentru a deveni o femeie de succes trebuie să posezi  mai multe calități:

 • Femeia de success este inteligență-este pregătită profesional și cunoaște toate subiectele de interes pentru cetățenii din comunitate;
 • Femeia de success este ambițioasă. Nu se mulțumește cu puțin, pentru că știe că merită tot ce e mai bun. Le vrea pe toate și pentru asta muncește, muncește și iar muncește. Nu se lasă doborâtă de eșec. Perseverează și luptă în continuare, mai motivată ca înainte;
 • Femeia de succes este sufletistă. Își ascultă întotdeauna inima. Îi place să ajute pe toată lumea. E o foarte bună                ascultătoare. Plânge dacă plângi și apoi își șterge lacrimile și face tot posibilul să te înveselească. Și reușește!

 

Motto-urile de care Valentina Grosu se ghidează în viață și activitate:

 • Succesul nu vine singur. Acesta trebuie să fie dobândit.
 • Fii atent la gândurile tale, pentru că ele vor fi cuvinte. Fii atent la cuvintele tale, pentru ca ele vor fi fapte. Fii atent la faptele tale, pentru că ele vor deveni obiceiuri. Fii atent la obiceiurile tale, pentru ca ele vor deveni caracterul tău. Fii atent la caracterul tău, pentru ca el va fi destinul tău.” (Talmud)
 • Învață din ziua de ieri, trăiește în ziua de azi şi speră pentru ziua de mâine. (Marilyn Monroe)

Despre visele unei primare…

R Moldova se confruntă cu multe greutăți,  greutăți pe care noi, femeile, le cunoaștem adesea mult mai bine decât bărbații și dacă o femeie știe să vegheze pașii unui copil de la naștere pînă la adolescență , știe cum să gestioneze un buget care nu-ți ajunge de la salariu la salariu, dacă o femeie știe să îngrijească de bătrâni, de copii cu nevoi speciale, de ce o femeie nu ar putea participa activ și la luarea de decizii? Iată de ce, căutînd răspuns la această întrebare, la alegerile locale din anul 2015 am acceptat să mă implic în viața social-politică și să candidez la funcția de primară a  comunei Mănoilești. Am acceptat  fiindcă am dorit o schimbare în satul meu natal, am dorit  ca comuna Mănoilești să devină o localitate dezvoltată, prosperă, cu o infrastructură modernă .

Doresc ca comuna Mănoilești să reprezintă o zonă rurală cu o infrastructură accesibilă și dezvoltată de drumuri și căi de acces, aprovizionată cu apă și servicii de canalizare, gazificată, iluminată stradal, ecologic curată, agroturism și activități economice dezvoltate, cu un grad sporit de angajare în câmpul muncii; cu tradiții și valori păstrate și valorificate. Fetele/femeile și băieții/bărbații comunei să  beneficiază de servicii publice, sociale, educaționale și medicale de calitate și de un teritoriu înverzit și salubru.

În plan personal îmi doresc ca toți cei apropiați și dragi sufletului să fie sănătoși, fericiți, să avem pace și  liniște  în țară și în familiile noastre .

Imprimare