Originară din orașul Reni, regiunea Odesa, Ucraina, dupa absolvirea facultății de fizică a Institutului Pedagogic din Tiraspol, a primit îndreptare  să activeze la școala medie din satul Ciumai, pe atunci raionul Vulcănești, în calitate de profesoară de fizică. Pe parcursul anilor  făcut mai multe stagieri în diferite domenii, a absolvit magistratura la psihologie, la Universitatea de Stat Ion Creangă. Participă activ în viața comunei, îndeplinește diferite funcții obștești, inclusive este consilieră locală.  În 1985 este aleasă în funcție de președintă a sovietului sătesc, apoi a îndeplinit functii de profesoară, realizatoare la magazin, șefă adjunctă a directorului de școală, directoare de liceu. În 2007, cu majoritatea voturilor a fost aleasă primară a comunei Vinogradovca, raionul Taraclia și continue să fie aleasă în această funcție până în acest moment.

Primâria comunei Vinogradovca – satele Chirilovca, Mirnoe, Ciumai si Vinogradovca, cu distanța de  la centrul administrative de respectiv: 7,5, 10 și 3,5 km.

Majoritatea locuitorilor comunei Vinogradovca sunt ucraineni 27 %, găgăuzi 24,6  %, moldoveni 19,5%, bulgari   15,3% , ruși 10,1%,    5 %    sunt reprezentate de alte minoritați etnice. Satele comunei reprezintă un ținut al viticultorior și vinificatorilor din R. Moldova. Până nu demult, fabrica de vin „Cumai” ducea faima localității și a Republicii Moldova în toată lumea, la moment aceasta este în proces de faliment și reorganizare.

În comună activează instituții de menire socio-culturală: gradinița de copii, liceul theoretic, școala profesională, o Casă de culturâ, trei cluburi sătești, patru biblioteci, patru oficii poștale, un centru de sânâtate și un oficiu de familie, 10 magazine, două baruri, o biserică ortodoxă, o biserica baptistă și una penticostală.
Alte sectoare economice importante pentru comunitate sunt considerate agricultura, creșterea cerealelor, viticultura si prelucrarea viței de vie. Purtând grijă localnicilor, din primele zile ale activitații în calitate de primară, Tatiana Țurcan s-a străduit să soluționeze problemele, cu care se confruntâ comuna. În satele comunei au fost implementate proiecte care au ca obiectiv îmbunatățirea condițiilor de educație, trai, dar și serviciile prestate localnicilor:

Grădinița de copii

 • Schimbarea acoperișului – 2009, bugetul de stat și local
 • Schimbarea ușilor și ferestrelor- 2009, FISM, bugetul local, comunitatea
 • Gazificarea și instalarea cazangeriei – 2009, bugetul local, cetâțenii
 • Reconstrucția canalizației și apeductului – 2010, bugetul local
 • Reconstrucția și reparația blocurilor sanitare – 2009, FISM, bugetul local
 • Mobilier – 2012, FISM, bugetul local
 • Proiectul Gutta clab, WECE – 2013
 • Parteneriatul Global în educație – 2013, USAID, Ministerul Educației
 • Reconstrucția și reabilitarea drumului spre grădinița – 2014, IS Drumurilor
 • Integrarea copiilor cu cerințe speciale -2014, Ambasada Lituaniei
 • Startul copilului prin educație de calitate – 2015,FGM Polonia, USAID
 • Construcția cazangeriei pe biomasă – 2016, UNDIP
 • Amenajarea terenurilor de joacă la gradinită – 2018, bugetul local.

Liceul Teoretic din satul Ciumai

 • Reconstrucția cazangeriei și instalarea cazanelor euro – 2008, bugetul local
 • Schimbarea mobilierului – 2009, YEREX, primăria, parinții
 • Schimbarea ferestrelor și ușilor – 20010, FISM, bugetul local
 • Reconstrucția sistemului de încălzire în interiorul clădirii – 2012, FISM, buget local
 • Instalarea blocurilor sanitare- 2013, FISM, bugetul local
 • Amenajarea teritoriului, instalarea gardului și veceului – 2015, bugetul raional, local
 • Construcția ministadionului cu gazon artificial pe stadionul liceului, 2017

Obiectele de menire  culturală și de odihnă: În fiecare sat funcționează clubul, biblioteca, în  satul Ciumai a fost deschis un club sătesc. Toate obiectele culturale din comună au fost reparate, amenajate și dotate cu mobilier. În fiecare sat au fost instalate și amenajate terenuri de joacă.

Imbunătațirea calitații serviciilor  publice

În satul  Ciumai a fost forață sonda arteziană -2014, un turn de apă și 9 km de apeduct 2017.  În satul  Mirnoe a fost captată apa din mai multe izvoare și construite stațiile de pompare, au fost instalate rezervoare de acumulare a apei și construit 4,5 km de apeduct în 2019. Au fost reabilitate 2 izvoare în satul Ciumai și unul construit în satul Mirnoe.

Cooperarea intercomunitară este cea mai bună metodă pentru soluționarea problemelor de mediu. Pentru a soluționa problema gestionării deșeurilor, în 2017, în parteneriat cu 3 primării din raionul Taraclia ( Budei, Salcia, Musaitu), 2 primării din raionul Cahul (Burlăceni și Moscovei),  primăria Carbolia UTAG a fost constituită o întrprindere intercomunitară de gestionare a deșeurilor menajere «UNISERVCOM», cu suportul financiar al UNDP.

Datorită proiectelor realizate în comuna Vinogradovca, autoritatea publică locală a obținut deprinderi de a mobiliza și colabora cu comunitatea privind implicarea cetățenilor în luarea deciziilor si în activițați practice. Cetățenii au conștientizat rolul participarii lor în colaborarea cu administrația publicâ locală.

Imprimare