Rodica Croitor este primară la primul mandat în satul Hîrbovăț, Anenii Noi.

Despre localitate ….

Satul Hârbovăț, raionul Anenii Noi este situat în regiunea de centru a Republicii Moldova, la o distanţă de 15 km de oraşul Anenii Noi, reşedinţă de raion și la 50 km distanţă de capitala Republicii Moldova, municipiul Chişinău. Satul se învecinează la Nord-Vest cu satul Bulboaca, la Nord cu satul Calfa, la Sud cu satul Proteagailovca și satul Fârlădeni, la Sud – Vest cu satul Găsca, la Vest cu satul Hârbovățul Nou, iar la Est cu municipiul Bender și satul Varnița. Satul Hârbovăț este situat la latitudinea 46º84′ 41″, longitudinea 29º35′ 93″ și altitudinea de 92 metri față de nivelul mării. Localitatea este traversată de drumul L 471 care, prin intermediul traseului național Chișinău-Bender, face conexiune cu localitățile țării.

Suprafața totală: 8684 ha, inclusiv 414,16 ha intravilan.

Populația: 5456 locuitori

Numărul gospodăriilor individuale este de 1875. În localitate își desfășoară activitatea 4 instituții publice și 155 agenți economici sunt înregistrați în comunitate.

Istoricul localității…

Satul Hârbovăț  a fost atestat documentar în anul 1764, fiind întemeiat de 120 de familii de țărani români. În 1822 s-au mai stabilit aici 6 familii de ruteni și o familie de ruși. În anul 1827, satul avea 3840 desetine de pământ, 10 mori de vânt, 640 de stupi de albini.

Înainte de anul 1764, satul Hârbovăț nu a fost menționat nicăieri în mod oficial. Într-un document datat din 19 mai 1552 este menționat că locuitorii a 26 sate din ținutul Tighina erau veniți de pe pământurile vakîfurilor (teritorii ocupate de boieri) a lui Selim Han și ale feudei (moșie) din cazaua (district administrativ și judiciar în sec. al XVIII –lea în Turcia) Akerman. În anul 1902 este menționat că în sat erau 2 școli primare mixte, biserica ortodoxă, poștă rurală, primărie, post de jandarmi, 5 cârciumi.

În preajma localității este amplasată rezervația peisagistică „Pădurea Hîrbovăț”, cu suprafața de 2.218 ha. Rezervația reprezintă o arie protejată, situată între satele Hîrbovăț și Bulboaca din raionul Anenii Noi, (ocolul silvic Hîrbovăț). Aceasta este administrată de către Gospodăria Silvică de Stat Bender. Din punct de vedere fizico-geografic, teritoriul este situat în cadrul a două bazine hidrografice – râul Bîc și un afluent de dreapta al râului Nistru, ocupând interfluviul dintre râuri și baza versantului.

În apropierea rezervației sunt situate câteva arii protejate de stat:

 1. La 1 km spre nord se află monumentul geologic „Amplasamente de faună fosilă Calfa”;
 2. La 2 km sud – monumentul de arhitectură peisajeră „Parcul Hârbovăț”;
 3. Lângă comuna Proteagailovca și comuna Hagimus – monumentele hidrologice;
 4. În comuna Fârlădeni – monumentul geologic.

Resursele acvatice. Din punct de vedere hidrografic, s. Hârbovăț deține 4 iazuri: iazul Serindrii, Iazul de la Ciairi, iazul Bâdăi, iar pe râul Calantîr este construit un lac de acumulare, cu suprafața de 45,33 ha. Acest lac dispune de o dambă, a cărei suprafață este de 8195 m². În localitate s-au păstrat imobile vechi construite în stil tradițional al vremii, cum ar fi Muzeul de Etnografie și gospodării tradiționale. Înca s-au mai păstrat case de locuit și hambare acoperite cu stuf. Mahalalele de la marginea satului sunt în apropierea poalelor pădurilor din jur, ceea ce menține senzația de proximitate cu natura.

De asemenea, s-a păstrat marca deținută de fostul sovhoz din localitate, denumită la moment „Basarabia-agro SRL,,. Acest element-cheie poate fi valorificat mult mai intens, pentru a reprezenta produsele sectorului agroindustrial, fabricate în localitate.

În satul Hîrbovăț își desfășoară activitatea ,,Centrul de Cultură Tineret și Sport,, care s-a format în rezultatul reorganizării a 5 instituții: Biblioteca publică, Casa de Cultură, Muzeul,Centrul de instruire pentru copii din familii aflate în situație de risc, Stadionul. În cadrul centrului activează 4 colective cu titlu model:

 1. Fanfara de copii
 2. Ansamblul de dansuri populare ,,Brîuleț,,
 3. Ansamblul de cîntece populare ,,Datina,,
 4. Teatrul de păpuși ,,Ștrengărel..

Muzeul de Istorie și Etnografie Hârbovăț a fost fondat în baza hotărârii Comitetului Executiv al Sovietului sătesc Hârbovăț nr.13 din 25 decembrie 1981și inaugurat în anul 1985.

Organizator și prim director al muzeului a fost profesorul de geografie de la școala medie din sat, dl Anatolie Friptu. Fiind conducătorul cercului de cercetare a ținutului natal, dl Friptu a organizat o excursie cu elevii la muzeul din Răscăieți. Întorcându-se acasă cu impresii deosebite și inspirat de cele văzute, a început să acumuleze exponate pentru viitorul muzeu al satului. Cu suportul elevilor a reușit să acumuleze pe parcursul anilor 1978-1980 un număr considerabil de obiecte ce vizează istoria satului. Muzeul a fost amplasat în clădirea fostei primării, construită în anul 1936, reparată și adaptată necesităților instituției. Acest edificiu a fost construit cu aportul săteanului Vorfolomei Sucitu, care pe atunci era senator al Parlamentului României. Expoziția permanentă a muzeului a fost inaugurată la 9 mai 1985, fiind etalată în 5 săli. Patrimoniul muzeului include 4256 piese. Una dintre săli conține piese ce reprezintă viața satului de la origini până la începutul sec. XX, adică din epoca antică până la cea modernă. În sala mare sunt expuse piese ce oglindesc reforma agrară din anii 1921-23, dezvoltarea învățământului, participarea sătenilor în cel de-al II-lea Război Mondial. De asemenea, sunt prezente fotografii ce reflectă deportările din 1949, cultura și religia, munca pașnică a sătenilor, ostașii  internaționaliști din Afganistan, unelte de muncă, fragmente de arme din timpul I-lui și celui de-al II-lea Război Mondial, colecții de ordine și medalii, bancnote și monede ș.a.

Biserica ortodoxă din localitate are hramul Sfântul ierarh Nicolae și este inclusă în Registrul monumentelor Republicii Moldova protejate de stat.

Personalități importante pentru istoria locală:

 • Negură Ioan Alexei-(1913-1987) absolvește cu mențiune în anul 1936 ,,Seminarul teologic din Chișinău,,. În 1940 primește titlul de licențiat în teologie.În același an se înscrie la cursurile de doctorat la Facultatea de Teologie a Universității Mihăilene din Iași, diacon, a slujit în calitate de preot a parohiei Sălcuța județul Tighina, parohia Crasinca,Rezina . Iar din 1955 pîna in anul 1987 a slujit cu dăruire în satul Hîrbovăț. 
 •  Gherghelegiu Afanasie Cononovici-(1893-1977) savantbiotehnolog,colaborator științific,absolvent al Universității de stat din Moscova,absolvent al Academiei Agricole ,,CA Timireazev,,
 •  Sucitu Vorfolomei- fondator al muzeului din localitate,senator în Parlamentul României.

Personalități născute în satul Hîrbovăț:

 •  Berzoi Simion –doctor în științe tehnice,cercetător științific coordonator, șef al Laboratorului de Prelucrare Electrică a Produselor Vegetale,specialist în termo fizică și fizică moleculară, procese și aparate ale industriei alimentare.
 •  Brînză Mihai -doctor habilitat în drept, profesor universitar, decan al facultății de Drept a Universității de stat a RM.
 •  Zinaida Julea-Artistă emerită a RM, Artistă a poporului, posesoare a ,,Meritului civic și a Ordinului Republicii Moldova.
 •  Calmîc Anatol Tudor-doctor habilitat în științe medicale, colaborator științific la Institutul de Igienă și Epidemiologie.
 •  Tatiana Tîbuleac– scriitoare,jurnalistă, posesoare a premiului Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova (2017),Premiul revistei Observator Cultural și Premiul Observator Lyceum (2018), Premiul European Cazino de Santiago, Premiul Uniunii Europene pentru Literatură (2019),Premiul Național al Republicii Moldova (2019).
 •  Neguța Andrei -profesor, sociolog, politolog, diplomat,  Președinte al Comisiei Parlamentare pentru Relații externe (2001-2003),ambasador  al RM în Franța și, prin cumul, Spania și Portugalia (2003-2006), reprezentant al RM în Consiliul Europei de la Strasbourg, ambasador al RM în Federația Rusă (2009-2012),posesor a ordinului ,,Cuviosul Paisie Velicikovski,,
 •  Ghereg Mihail-actor Teatrul ,,Mihai Eminescu,,, absolvent al Institutului de Arte „G. Muzicescu”, specialitatea Actor de teatru şi cinema, Clasa profesorilor Veniamin Apostol și Victor Ciutac.
 •  Gherasimova Aliona- absolventă a Universității de Stat a RM, a Universității St.John SUA,activează în calitate de avocat în Statele Unite ale Americii.
 • Furdui Tatiana- sommelier, stabilită cu traiul în Canada, activează în calitate de vinificator senior în cadrul ,,Arterra Canada, Rougemont,, Association Canadienne des Enologues.
 •  Rotaru Ion– profesor,pictor, autor al lucrărilor în mozaic aplicate pe mai multe obiective din localitate.
 •  Ion Tudor Coșcodan– scriitor.

Realizările importante în localitate:

 1. În anul 2017-2018 a fost implementat  proiectul „Creșterea eficienței energetice a grădiniței de copii” în sumă de peste 4 mln. lei. Au fost efectuate lucrări de termoizolare a pereților, schimbarea ferestrelor și ușilor, termoizolarea planșeului pe pod, reparația capitală a sistemului de încălzire și canalizare.
 2. Extinderea sistemului de iluminat stradal prin utilizarea tehnologiilor energo-eficiente, proiect implementat în perioada anilor 2020-2021, cu o valoare totală de peste 1 mln lei.
 3. Construcția unui teren de joacă pentru copii, proiect implementat cu finanțarea Guvernului Elveției și contribuția locuitorilor .
 4. O inițiativă frumoasă, implementată deja pentru al doilea an consecutiv, proiectul ,,Bugetare participativă,, , prin intermediul căruia sunt reparate drumurile locale , primăria contribuind cu 70% din valoarea proiectului, contribuția locuitorilor fiind de 30%. Prin intermediul acestei inițiative au fost valorificate deja în jur de 2 mln lei.

Despre importanța Rețelei femeilor din cadrul CALM...

Rețeaua femeilor din cadrul CALM a constituit pentru mine personal o platformă motivațională și utilă de comunicare, de transfer a bunelor practici și experienței privind proiectele implementate, de identificare a soluțiilor optime pentru diverse probleme locale. Rețeaua a oferit doamnelor primare  oportunitatea de a dezvolta abilitățile și capacitățile  administrative pentru crearea/prestarea/ gestionarea serviciilor publice de importanță locală.  

Despre cum este femeia primară…

Femeia primară este ,,mama,, comunității pe care o reprezintă. Fiind primară la primul mandat, provocările au fost destul de mari..Neavând experiență în domeniul public, a fost necesară impunerea unui șir de calități care m-au ajutat să merg înainte. Un sat dezvoltat înseamnă oameni mulțumiți și acesta este scopul meu principal. Am venit în primărie pentru oameni, deoarece aceștia m-au ales și au avut toată încrederea în mine. Munca mea de zi cu zi este pentru ei, pentru a-i ajuta în aceste timpuri deloc simple să depășească greutățile. Implementarea proiectelor în localitate este o prerogativă importantă, servicii de calitate indispensabile pentru secolul în care trăim. Femeia primară nu are dreptul să piardă, este cea care abordează problemele cu perseverență, răbdare, responsabilitate, onestitate, profesionalism. Puternică, dar sensibilă, femeia primară pe ascuns șterge lacrimile și merge cu capul sus mai departe. Reușitele și nereușitele  ne ajută să acumulăm experiență și să devenim model pentru noi înșine.

Motto-ul: Cel mai frumos accesoriu pe care îl poate purta o femeie este încrederea în sine.

Planuri de viitor… Vise..

 Îmi doresc să fie pace în lume…

Probabil că visul fiecărui cetățean al RM, chiar dacă acesta este departe de casă, este să avem o țară dezvoltată, cu oportunități pentru tinerii specialiști, agenții economici, medicină avansată și un sistem de învățământ modern. Noi suntem cei care astăzi contribuim la acest lucru. Când am venit în funcția de primară, mi-am zis că voi face cu drag voluntariat pentru satul meu. Foarte mult sper ca copilul meu să aleagă să rămână acasă, în Hîrbovăț. Iată de ce scopul meu astăzi este dezvoltarea satul meu drag și a întregii Moldove.

Îmi doresc ca politicienii să fie mândri mâine de ceea ce fac astăzi, doar așa vom reuși!

Imprimare