Discutând despre Raportul privind „Democrația locală și regională în Republica Moldova”, elaborat de către Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei (CALRCE), președintele Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) Tatiana Badan, care este și președintele delegației Republicii Moldova la CALRCE a mulțumit raportorilor pentru elaborarea acestui document important pentru viitorul democrației locale în RM, afirmând că democrația locală din Republica Moldova parcurge o etapă dificilă. „Raportul și recomandările sunt obiective și reflectă situația reală, stabilește problemele de bază și acțiunile necesare din partea puterii centrale.” Tatiana Badan a menționat că acest document este așteptat cu speranță de către autoritățile locale din statul nostru. „Apreciem mențiunea din raport privind necesitatea îndeplinirii recomandărilor precedente, considerând că anume aceste restanțe constituie unul dintre motivele înrăutățirii situației democrației locale din Republica Moldova.” Primarul satului Selemet și-a exprimat speranța că autoritățile RM vor studia Raportul și recomandările CALRCE și vor începe îndeplinirea efectivă a acestora, în parteneriat cu autoritățile locale, cu CALM și CALRCE.

Totodată, ținând cont de faptul că mandatul delegației Republicii Moldova a ajuns la final, președintele Tatiana Badan a mulțumit colegilor din delegație pentru unitate, consens și susținere reciprocă. „Republica Moldova nu a avut niciodată o delegație atât de puternică și prietenoasă, care s-a ghidat exclusiv de asigurarea democrației locale și drepturilor autorităților locale din statul nostru. Sperăm foarte mult că cu ajutorul acestui document, starea lucrurilor din RM va reveni la normalitate, iar democrația locală va primi impulsul necesar pentru dezvoltarea în direcția corectă, în corespundere cu principiile  Cartei Europene a autonomiei locale.”

Amintim că în perioada 2-4 aprilie, la Strasbourg (Franța) a avut loc cea de-a 36-a sesiune a Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei (CALRCE). La evenimentul cu genericul „Primarii salvând democrația” a fost discutat și aprobat Raportul privind „Democrația locală și regională în Republica Moldova”. Documentul reflectă restanțele respectării ultimilor rezoluții și recomandări ale CALRCE, dar și a angajamentelor Republicii Moldova în domeniul democrației locale.

Serviciul de Comunicare al CALM

Imprimare