În discursul său din cadrul Conferinței Naționale a Femeilor Primare, cu genericul “Rolul și contribuția femeilor lidere în promovarea dezvoltării locale durabile și incluzive, promovarea păcii și coeziunii sociale în Moldova”, președinta CALM, Tatiana Badan, a explicat că cele circa 200 de primare s-au întrunit la Chișinău pentru  a pune în evidență importanța liderismului feminin în dezvoltarea unui cadru incluziv la nivel de comunități locale, prin promovarea egalității de gen, păcii și coeziunii sociale în Republica Moldova.

Acum un an, Republica Moldova s-a pomenit cu războiul la hotar, cu refugiați (femei și copii) în casă, în condițiile în care alte 2 crize (pandemică și energetică) erau în plin avânt. Nimeni nu a fost pregătit pentru așa ceva. Nici autoritățile locale, nici cele centrale. Dar, prin conjugarea eforturilor comune: APL, APC, cetățenii Republicii Moldova și partenerii de dezvoltare, am reușit să facem față acestor provocări, fapt pentru care suntem vestiți ca „ȚARĂ MICĂ CU INIMĂ MARE”.  

Considerăm extrem de important menținerea dialogului permanent între administrația Centrală și cea Locală pentru a avansa dezvoltarea comunităților locale, a descentralizării și autonomiei locale. Doar prin atingerea acestor deziderate vom avea comunități reziliente, care vor putea gestiona crizele prompt și eficient.

Femeile Primare, cot la cot cu colegii lor bărbați Primari, se află în prima linie în gestionarea tuturor crizelor care ne afectează, căci sunt autoritățile plasate cel mai aproape de cetățeni. Fie cetățenii noștri, fie refugiații aflați în Republica Moldova, în primul rând, locuiesc/se află pe teritoriul unui sat, comună, oraș sau municipiu. Acolo ei beneficiază de servicii publice, de la primăria respectivă solicită ajutor, înscriu copii la grădinițe, școli, etc.

După cum se cunoaște, în mare parte, Bugetele locale sunt austere, cu puține posibilități pentru a oferi suport în situațiile de criză, atât pentru cetățenii lor, cât și pentru refugiați.  Ne bucurăm enorm că partenerii de dezvoltare ne sunt alături.

Ținem să menționăm că împreuna cu UN Women Moldova, cu suportul financiar al Guvernului Suediei, în 2022 CALM a reușit să acorde suport umanitar pentru 10 localități gazdă din 6 raioane ale Republicii Moldova. Iar până în mai 2023 se planifica să fie susținute 15 comunități gazdă care vor implementa inițiative locale de integrare a refugiaților in comunitate. La fel, apreciem înalt suportul acordat Celulei de Criză constituită în cadrul CALM pentru a susține autoritățile locale în gestionarea eficientă a crizei.

Salutăm noua inițiativă „Femei în sprijinul femeilor: sporirea leadership-ului și rezilienței femeilor afectate de criză prin inițiative comunitare”, finanțat de Guvernul Elveției și organizațiile partenere ale UN Women. Unul dintre implementatorii acestei inițiative este CALM. Implicarea CALM va duce la obținerea următoarelor rezultate scontate:

Rezultatul 1: Cartografierea nevoilor sensibile la gen și sprijinul acordat femeilor refugiate din 7 comunități țintă, inclusiv UTA Găgăuzia, prin intermediul Celulei de Criză a CALM;

Rezultatul 2: Sprijinirea inițiativelor conduse de comunitate în 7 localități țintă cu cea mai mare populație de refugiați pentru a răspunde nevoilor comunităților gazdă și ale refugiaților în contextul crizei refugiaților;

Rezultatul 3: Sprijinirea partenerilor UN Women în identificarea participanților din comunitățile locale (autorități locale, furnizori de servicii, organizații comunitare, lideri comunitari și activiști locali) pentru a beneficia de cursuri de formare privind căile de referire a refugiaților, prevenirea exploatării și abuzului sexual, egalitatea de gen în acțiunea umanitară, răspuns la criză, reziliență, sănătate mintală, etc.;

Rezultatul 4: Facilitarea dialogului eficient între autoritățile locale care găzduiesc refugiați, grupurile de femei și organizațiile comunitare, femeile refugiate și actorii umanitari, precum și autoritățile centrale implicate în răspunsul refugiaților pentru a permite sprijinul relevant și bazat pe nevoi care duc la prevenirea conflictelor.

Suntem 201 primare în Republica Moldova, lidere la capitolul numărul femeilor primare din Sud-Estul Europei. Avem Rețeaua Femeilor din cadrul CALM care are deja peste 11 ani de activitate. În calitate de promotor consecvent al egalității de gen, misiunea de bază a Rețelei este de a face vocea femeilor din APL una puternică, credibilă, distinctă, precum și de a încuraja, motiva implicarea acestora la toate nivelurile de guvernare. Eforturile consistente ale Rețelei din ultimii ani, remarcate la nivel național și internațional, au contribuit la o schimbare a percepțiilor și atitudinilor față de femeile cu funcții de conducere din Moldova.

Cu toate că înregistrăm progrese, constatăm că mai avem mult de lucru. Femeile, deși reprezintă peste 52 la sută din populația țării, tot ele având procentual cea mai mare calificare certificată prin studii superioare, rămân subreprezentate la toate nivelurile funcțiilor locale alese: doar 22% primare, doar 27,1% consiliere raionale și 36,51% consiliere locale. Prin urmare, este de o importanță majoră să îmbunătățim reprezentarea femeilor în funcțiile de  alese  locale – primare, consiliere raionale și locale, dincolo de nivelurile menționate.

Punerea în aplicare a cotei de 40% pentru următoarele alegeri locale din toamna 2023, precum și efortul constant de încurajare, motivare a acestora să se implice, să își asume poziții decizionale, poate facilita alegerea mai multor femei consiliere locale și raionale.

Pentru a asigura acest deziderat, considerăm util mentoratul din partea primarelor actuale către femeile care aspiră să se lanseze în politică la nivel local, dar sunt necesare și alte acțiuni.

Ne referim în primul rând la (1) Extinderea și continuarea Programului de consolidare a capacităților pentru femeile lidere locale, care sunt la început de cale.

 (2) Este important, de asemenea, ca partidele politice să sprijine femeile lidere, inclusiv pe cele tinere: să se implementeze bugetarea sensibilă la gen de către partidele politice, să se utilizeze finanțarea publică primită pentru Egalitatea de Gen și Tineret, pentru a sprijini femeile respective și aripile de tineret ale partidelor politice, pentru ca acestea să propună mai multe candidate, inclusiv din rândul membrelor tinere.

Apreciem înalt suportul de lungă durată a Partenerilor noștri de Dezvoltare care ne sunt alături pentru a face față acestor provocări cu care ne confruntăm în calea sporirii reprezentării femeilor în procesele decizionale locale și avansării guvernării locale sensibile la  gen.

Astăzi, cu prilejul Zilei internaționale a Femeilor, țin să mulțumesc tuturor primarelor pentru tot ce au făcut în gestionarea crizei refugiaților și pentru curajul de a  activa în această funcție deloc comodă.

Atașată de tot efortul pe care îl depuneți, Vă încurajez să candidați la alegerile locale din toamna anului 2023! Noi femeile am demonstrat că putem fi adevărate lidere!

Multă sănătate, curaj și perseverență!!!

Imprimare