Trei seminare on-line de instruire a persoanelor responsabile de implementarea proiectelor, originare din localitățile partenere ale proiectului PNUD/MiDL II au avut loc în perioada 29-31 iulie.

Evenimentele au fost organizate de Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) și Proiectul PNUD Moldova ”Migrație și Dezvoltare Locală” II (PNUD/MiDL), realizat cu suportul Guvernului Elveției pentru reprezentanții celor 22 de asociații de băștinași (AdB) beneficiare ale programului de granturi în cadrul Proiectului PNUD MOLDOVA „Migrație și Dezvoltare locală” FAZA II „INCUBATOR AdB 2020”.

Beneficiarii proiectului au avut posibilitatea să însușească mai multe despre modalitățile de revitalizare a infrastructurii publice locale, organizarea serviciilor de gestionare a deșeurilor, amenajarea zonelor publice, etc.

În cadrul evenimentului au fost prezentate etapele de desfășurare a unor proiecte în infrastructura publică inițiate în alte localități, care este cadrul legislativ și normativ de care trebuie să se ghideze aceștia pentru asigurarea calității lucrărilor în construcții, dar și alți pași ce urmează a fi întreprinși în vederea asigurării unui rezultat scontat.

Alte subiecte abordate au vizat etapele de planificare urbană prin identificarea problemelor existente, care sunt obiectivelor de dezvoltare, elementele esențiale în elaborarea unui plan de acțiuni, polarizarea resurselor existente, atragerea de resurse adiționale, prioritizarea activităților, etc. În acest context a fost prezentat un plan de acțiuni în care s-a pus accent pe cooperarea APL cu antreprenorii din localitate și băștinașii care au plecat din comunitate. Participanții la seminarul on-line au învățat mai multe despre elementele specifice, etapele, dar și cerințele necesare pentru a dezvolta și implementa proiecte de amenajare a parcurilor publice, piețelor locale, drumurilor și zonelor pietonale, stațiilor de așteptare, intrărilor în localitate, cursurilor de apă etc.

Proiectul ”Migrație și Dezvoltare Locală” faza II este realizat cu suportul Guvernului Elveției (2019-2022). Congresul Autorităților Locale din Moldova, prin intermediul serviciului său ”Migrație, Dezvoltare Locală și atragere de fonduri”, este partenerul Proiectului PNUD MOLDOVA ”Migrație și Dezvoltare Locală” II în implementarea Programului „INCUBATOR AdB 2020”.

Serviciul de Comunicare al CALM

Imprimare