Ieri, 25 iunie 2014, Dl Viorel Furdui, directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM)  și Dl Ion Beschieru, expert CALM au participat la ședința săptămânală a Comisiei Parlamentare Administrație Publică și Dezvoltare Regională.

Printre proiectele de importanță majoră pentru APL care urmau să fie examinate în ședința comisiei s-au  numărat și proiectele 2474, 151, 38, 184, 441. Din diferite motive tehnice, proiectul 2474 (acordarea dreptului APL de a sesiza Curtea Constituțională și de a schimba destinația terenurilor agricole) a fost din nou amânat pentru ședința următoare a comisiei.  

Proiectul 38, care prevede acordarea competenței APL de a ridica vehiculele parcate ilegal a primit avizul pozitiv de principiu a comisiei (pentru prima lectură), cu luarea în considerare a propunerilor CALM și a altor persoane prezente la audierile publice organizate anterior de aprobat de către Guvern un regulament cadru privind ridicarea, etc. (precizăm că este vorba de APL de nivelul I).

Proiectul 151, care prevede stabilirea unor instrumente mai eficiente pentru APL de a lupta cu ocuparea abuzivă de terenuri publice și construcțiile ilegale, a obținut avizul pozitiv al comisiei. CALM a propus de asemenea ca să fie menționat că anume autoritatea locală executivă să devină agent constatator în codul contravențional, ceea ce este în conformitate cu prevederile art. 29 din legea administrației publice locale, care prevede că primarul constată încălcarea legii. De asemenea CALM a menționat că comisia administrativă trebuie doar să examineze contravenții, nu și să le constate, aceasta fiind un rol impropriu pentru un organ colegial. Constatarea unor anumitor categorii de contravenții va avea loc de către autoritatea executivă locală.

Proiectul 184 (care prevede concretizarea termenului de la care aleșii locali obțin dreptul de a beneficia de pensie calculată în cuantum de 75%, și anume în loc de 8 ani (care generau situații confuze și discriminatorii), se va înlocui cu sintagma cel puțin două mandate, dar nu  mai puțin de 7 ani, care va exclude aceste situații.

Menționăm că experții CALM sunt implicați activ în ședințele săptămânale ale Comisiei administrație publică și dezvoltare regională a Parlamentului Republicii Moldova, care trebuie să servească un exemplu de cooperare fructuoasă și pentru alte comisii și organe ale administrației centrale, care au restanțe la capitolul consultării CALM si APL.

Agenda comisiei din data de 25 iunie poate fi descărcată la: http://parlament.md/SesiuniParlamentare/%c5%9eedintecomisiilor/tabid/130/SittingId/1592/language/ro-RO/Default.aspx .

 

Serviciul comunicare si relaţii cu publicul al CALM: tel. 0(22) 22-35-09, tel/fax. 0(22) 22-35-29, 0(22) 21-32-35, e-mail: info@calm.md

Imprimare