O inițiativă legislativă a trezit îngrijorarea primarilor deoarece, în cazul în care aceasta va deveni lege, va complica si chiar bloca activitatea autorităților locale, iar controlul asupra APL va deveni și mai excesiv.  Autorii inițiativei  își propun să permită consilierilor locali și asociațiilor obștești să conteste în instanță deciziile Consiliilor locale sau ale primarilor, considerând că astfel societatea civilă va deveni participant activ la procesul de luare a deciziilor. Aleșii locali însă atrag atenția asupra faptului că în situația unui control administrativ și așa extrem de mare asupra APL din Republica Moldova, când capacitățile instituționale ale APL (finanțe, personal, asistență juridică etc.) sunt extrem de limitate, când Guvernarea încă nu a venit cu nici o măsură de descentralizare și consolidare a autonomiei locale (cum a fost promis), o astfel inițiativă riscă să fie transformată în un instrument suplimentar de control politic și/sau din partea unor grupuri de interese, asupra autorităților locale. Mai mult ca atât – această inițiativă în forma prezentată, poate compromite activitatea APL oferind celor rău-intenționați (politic sau din interese meschine) un instrument  foarte efectiv de ai  purta pe primari la nesfârșit prin instanțe.

În acest sens, reprezentanți ai Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) au avut o întrevedere cu autorii proiectului, în încercarea de a-i convinge pe deputați să renunțe la această idee.

Viorel Furdui: „Această inițiativă va afecta în primul rând primarii activi care înregistrează rezultate, iar în consecință vor suferi cetățenii și colectivitățile locale, din cauza blocării proiectelor  de dezvoltare”

Directorul executiv al CALM Viorel Furdui a declarat că această inițiativă este una pripită, neconsultată în modul corespunzător cu APL și neevaluată sub aspectul impactului pe care-l poate avea asupra activității tuturor APL. „Ea contravine recomandărilor Consiliului Europei din ultima perioada ce vizează presiunea și controlul excesiv la care sunt supuse autoritățile locale din Republica Moldova. Viorel Furdui a amintit că guvernarea actuală și-a asumat angajamentul de a consolida autonomia locală și descentralizarea dar, cel puțin deocamdată, faptele reale se lasă așteptate, iar unele acțiuni de acest gen  chiar generează.  „Această inițiativă va reducere din entuziasmul de la nivel local și va afecta, în primul rând, primarii care înregistrează rezultate. Autonomia locală va fi limitată și mai mult, iar consecințele pentru locuitori vor fi dezastruoase.”

Nina Cereteu: „Sunt foarte mulți oameni care nu au cu ce se ocupa și contestă orice, iar nouă nici acum nu are cine să ne apere drepturile în instanțe”

Primarul orașului Drochia, vicepreședintele CALM, Nina Cereteu  crede că o eventuală asemenea lege se va transforma într-o catastrofă pentru activitatea primăriilor. „Angajații din APL vor fi nevoiți să meargă prin instanțe și să apere poziția primăriei. Noi și așa avem o lipsă acută de cadre, noi și acum primim foarte multe cereri în care ni se solicită să oferim acces la informație, dar nu avem persoane care ar putea să le furnizeze. În cazul în care va fi oferit dreptul fiecăruia de a putea contesta deciziile autorității publice locale, nu vom mai putea face și altceva decât să mergem prin instanțe.”

Nina Cereteu crede că în cazul în care inițiatorii acestei inițiative legislative ar fi activat în cadrul APL și ar fi văzut volumul de muncă al specialiștilor din primării și salariile mizere care există, ar fi înțeles că o împovărare și mai mare a acestora este o adevărată răzbunare. „Să nu uităm că sunt foarte mulți oameni care nu au cu ce se ocupa și contestă orice,  iar nouă nici acum nu are cine să ne apere drepturile în instanțe.”

Valentina Buzu: „În Consiliile locale se regăsesc contracandidații primarilor aleși care vor bloca activitatea actualilor edili”

Primarul de Peresecina, Orhei, vicepreședintele CALM Valentina Buzu regretă că deputații nu au conștientizat cât de mult vor afecta activitatea autorităților publice locale modificările propuse la Legea 436 cu privire la Administrația Publică Locală. „Se propune ca orice consilier sau oengist să poată contesta deciziile Consiliului sau dispozițiile normative ale primarului.  Să cunoaște despre „calitatea” multor consilieri și oengiști și pun la îndoială buna credință a multor dintre acești subiecți. În Consiliile locale de foarte multe ori se regăsesc contracandidații primarilor aleși, sunt și foștii primari care, din frustrare sau din alte motive, nu vor dori ca actualii edili să înregistreze rezultate. Toate aceste încercări vor bloca procesul de dezvoltare a comunităților.”

Valentina Buzu spune că deși autorii inițiativei au declarat că vor fi contestate deciziile doar sub aspectul legalității adoptării acestora, în realitate acestea vor fi examinate și sub aspectul oportunității, o prerogativă a autorităților publice locale.  

„Sunt convinsă că ne va fi blocată activitatea imediat după adoptarea acestor modificări. Avem foarte mulți consilieri care au interese și atunci când vom aproba taxele locale, de exemplu, vor contesta decizia Consiliului  local, în încercarea de a stabili taxe mai mici, ceea ce va fi în avantajul lor și în dezavantajul comunităților locale.  Modificările propuse nu sunt pentru interesul general al autorităților locale de nivelul întâi, nicidecum pentru primăriile de sate și comune.”

Andrei Covali: „De culoarea politică pe care o reprezintă primarul și majoritatea din Consiliu va depinde cât de multe sau puține decizii vor fi contestate în judecată”

Primarul de Nimoreni, Ialoveni, președintele asociației teritoriale a CALM din acest raion, Andrei Covali crede că această inițiativă a apărut ca rezultatul unei frustrări a autorului care, activând anterior în Consiliului Municipal Chișinău, vrea să-l pună la punct pe actualul primar general al capitalei. „În primul rând va afecta activitatea primăriilor mici și mijlocii. Consiliile locale sunt puteri deliberative, primarul reprezintă puterea executivă și de culoarea politică pe care o reprezintă primarul sau majoritatea din Consiliu va depinde cât de multe sau puține decizii vor fi contestate în judecată.”

Primarul de Nimoreni a constatat că autorii acestei inițiative nu vor să facă niciun pas înapoi, deși par dispuși să identifice unele modalități de îmbunătățire a prevederilor. „Urmează să vedem care va fi poziția Comisiei Administrației Publică din Parlament la acest subiect. Au o majoritate confortabilă și mă tem că vor avea și câștig de cauză.”

Ludmila Malai: „Mulți dintre primari vor pierde procesele chiar dacă vor avea dreptate”

Expertul juridic din cadrul CALM Ludmila Malai afirmă că intenția ca atare nu este rea, dar statul nostru nu este pregătit pentru a face față unor asemenea provocări. „De regulă, primarii reprezintă Consiliul în instanța de judecată și, în majoritatea cazurilor, aceștia nu sunt juriști de specialitate. Respectiv, mulți dintre ei nu cunosc procedurile judiciare, nici cum derulează procesul și astfel ar putea pierde procesele chiar dacă vor avea dreptate. În judecătoriile din Republica Moldova se atestă o insuficiență acută de judecători, consilieri, asistenți ai judecătorilor etc. Totodată, în majoritatea cazurilor, primăriile nu au măcar un jurist angajat.”

Pe de altă parte, Ludmila Malai atrage atenția că instanțele noastre de judecată au deja foarte multe cauze pe rol, examinarea cărora durează în timp.  „Mă întreb, de exemplu, dacă ne vom judeca un an sau doi pentru o decizie a unui Consiliu local și se va dovedi că aceasta a fost legală, cine va plăti taxele neîncasate, venitul ratat și prejudiciul pentru toată această perioadă  în care decizia nu a putut fi executată pentru că a fost contestată și suspendată? Ne vom pomeni cu bugete pe care nu le vom putea executa, cu proiecte pe care nu le vom putea implementa, cu bani pe care nu îi vom putea valorifica sau cu bugete deficitare. În esență, vom favoriza interesele unor consilieri rău-intenționați sau vom permite să fie blocate unele acțiuni ale autorităților locale care nu convin anumitor persoane.”

Menționăm că la ora actuală absolut toate actele adoptate de consiliile locale sau de primar sunt verificate sub aspectul legalității de către Cancelaria de Stat, care este în drept să le conteste. De asemenea, se pot autosesiza Procuratura, MAI, CNA.

În afară de aceasta,  activitatea primăriilor este frecvent verificată de Curtea de Conturi, Inspecția financiară, Inspecția ecologică, Inspecția în construcții, diverse agenții etc.

Imprimare