La data de 16 septembrie 2019, în orașul Ialoveni a avut loc primul forum economic local, desfășurat în cadrul Proiectului PNUD ”Migrație și dezvoltare locală”.

Agenții economici din oraș au discutat și aprobat direcțiile principale de dezvoltare economică a localității pe termen mediu și scurt. Au fost scoase în evidență și incluse în foaia de parcurs domeniile prioritare, cum ar fi: crearea capacităților de procesare și livrare a producției agricole, inițierea unor parcuri industriale de atragere a investitorilor privați, dezvoltarea industriei de recreere și comercializare a produselor autohtone.

O contribuție substanțială la desfășurarea forumului au avut-o Iurie Povar, director general al Întreprinderii de Stat Urbanproiect, locuitor al orașului Ialoveni, și Efim Lupanciuc, reprezentant al Unității consolidate pentru implementarea proiectelor în domeniul agriculturii, finanțate de Banca Mondială care au venit cu informații prețioase și propuneri concrete de îmbunătățire a planului de acțiuni propus de echipa economică locală.Imprimare