Vă aducem la cunoștință despre oportunitatea de instruire în domeniul politicii de integritate – două săptămâni online (26 februarie – 8 martie 2024) și două săptămâni la Haga, Olanda (17-30 martie 2024). Toate costurile vor fi acoperite de Guvernul Olandei. Instruirea se va desfășura în limba engleză. Mai jos găsiți o scurtă informație în limba română. Informații mai detaliate în limba engleză pot fi găsite în fișierul atașat. Aceasta este prima instruire, urmând să vină și alte instruiri în diferite domenii conform listei și graficului atașat în al doilea fișier.

Auditoriul țintă

Formarea privind Integritatea Funcționarilor Publici este destinată funcționarilor publici vorbitori de limba engleză și factorilor de decizie din instituțiile publice de la diferite niveluri de guvernare (naționale, regionale, locale), cum ar fi ministerele, administrațiile locale și agențiile anticorupție însărcinate cu dezvoltarea și implementarea planurilor și politicilor de integritate pentru funcționarii publici din țările lor respective.

Numărul maxim de participanți per curs este de 30. Procesul de selecție va asigura un echilibru de gen și o reprezentare adecvată a țărilor în cauză.

Țările eligibile sunt Albania, Armenia, Bosnia și Herțegovina, Georgia, Kosovo, Moldova, Muntenegru, Macedonia de Nord, Serbia, Turcia și Ucraina.

Termenul limită de aplicare este 7 februarie 2024, ora 23:59 CET.

Perioada de instruire în format online este de la 26 februarie până la 8 martie 2024.

Instruirile în format în persoană vor avea loc între 18 și 29 martie 2024 în Haga, Regatul Țărilor de Jos.

Limba de instruire este engleza.

Costurile programului sunt acoperite de către Guvernul olandez, atât pentru formarea online, cât și pentru cea în persoană.

Locația instruirii este Haga, Regatul Țărilor de Jos, cu o vizită de studiu la instituțiile Uniunii Europene din Bruxelles, Belgia.

Criterii de admitere

Selectarea participanților se va baza în mare parte pe următoarele criterii:

Participantul ar trebui să fie în prezent funcționar public, la nivel mediu până la nivel superior.

Participantul ar trebui să-și demonstreze în mod clar interesul profesional pentru această formare și utilizările pe care le-ar face din cunoștințele dobândite în urma formării.

Participantul trebuie să cunoască bine limba engleză, atât vorbită, cât și scrisă.

Participantul trebuie să fie foarte motivat.

Participantul ar trebui să fie confortabil să-și împărtășească cunoștințele cu colegii participanți, este necesară contribuția în timpul sesiunilor live și împărtășirea regulată a cunoștințelor în mediul digital de învățare.

Timpul necesar

Participantul ar trebui să poată dedica suficient timp programului. Pentru programul online de 2 săptămâni, sunt necesare 6-8 ore pe săptămână. Pentru programul în persoană de 2 săptămâni în Olanda, sunt necesare 8 ore pe zi. În plus, participantul ar trebui să fie disponibil pentru anumite activități ulterioare, așa cum este descris în această broșură.

Modul de aplicare

Vă rugăm să citiți cu atenție cerințele de admitere. Candidații care îndeplinesc toate cerințele pot completa formularul de cerere, care este disponibil la https://www.nhc.nl/matrarolt/ . Aplicarea urmează să fie făcută online.

Formularele de cerere trebuie depuse în întregime pentru a fi eligibile pentru selecție. Solicitanții trebuie să încarce o declarație semnată a angajatorului care acordă permisiunea de a participa la program.

Admiterea se va face pe baza de merit și competiție. Aplicațiile încărcate cu succes vor primi o confirmare automată prin e-mail.

Fișiere:
ONLINE AND IN-PERSON TRAINING PROGRAMME ON INTEGRITY OF CIVIL SERVANTS FOR CIVIL SERVANTS

Imprimare