Guvernul Germaniei s-a asumat să pună la dispoziţia R. Moldova o nouă sumă totală de 34,5 milioane de euro, în perioada 2021-2022, dintre care 23 milioane de euro – pentru proiecte de cooperare financiară şi 11,5 milioane euro pentru proiecte de cooperare tehnică, anunță Guvernul R. Moldova.

23 milioane de euro sunt acordați pentru domeniile de gestiune ale Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Astfel, 15 milioane de euro vor fi alocați pentru Proiectul „Sistemul de aprovizionare cu apă potabilă şi canalizare, Moldova Centru, faza 3”, care prevede extinderea rețelelor municipale de alimentare cu apă din raioanele Strășeni și Călărași și va conecta alte localități la conducta de apă pe distanțe lungi Chișinău-Strășeni-Călărași, care va fi construită în fazele 1 + 2 ale proiectului. Alte opt milioane de euro vor fi distribuiți pentru promovarea infrastructurii sociale și a serviciilor municipale. Proiectul prevede reabilitarea și extinderea infrastructurii, în special în zonele rurale, care vine să asigure condiții decente de trai cetățenilor noștri”, susține Andrei Spînu, viceprim-ministru, ministru al Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale.

Negocierile privind cooperarea pentru dezvoltare între Guvernul R. Moldova şi Guvernul Republicii Federale Germania au avut loc în format virtual la Chişinău, Berlin şi Bonn pe 25 noiembrie curent.

Potrivit Guvernului R. Moldova, cooperarea viitoare dintre R. Moldova şi Republica Federală Germania se va concentra pe două domenii prioritare: „Formarea profesională şi creşterea durabilă pentru locuri de muncă decente”, incluzând învăţământul şi practica tehnică, vocaţională precum şi dezvoltarea sectoarelor privat şi financiar, „Responsabilitate pentru planeta noastră – climă şi energie”, incluzând dezvoltarea urbană şi municipală.

Cooperarea germană se va concentra pe îmbunătăţirea serviciilor publice prestate populaţiei, inclusiv aprovizionarea cu apă şi managementul apelor reziduale. Mai mult decât atât, prin promovarea întreprinderilor locale şi prin atragerea noilor investitori, urmează a fi create mai multe locuri de muncă bine plătite şi oportunităţi economice. Germania îşi va continua angajamentul în domeniul bunei guvernanţe prin susţinerea proceselor importante de reformă şi lupta împotriva corupţiei punând la dispoziţie expertiză în politici publice.

Suplimentar acestei cooperări Guvernul Germaniei a pus deja la dispoziţia R. Moldova suport în sumă de peste 17 milioane de euro în vederea depăşirii crizei pandemice. Partea germană a subliniat că va continua să susţină Republica Moldova în cadrul cooperării bilaterale pentru dezvoltare.

Din 1993 volumul total al cooperării tehnice şi financiare bilaterale pus direct la dispoziţia R.Moldova de către Guvernul Germaniei se cifrează la 154,7 milioane de euro.

Imprimare