La 4 octombrie a avut loc vizita de studiu în format online a femeilor primar din Ucraina în Republica Moldova. Evenimentul: „Promovarea egalității de gen la nivel local” a fost organizat de NALAS – Rețeaua Asociațiilor Autorităților Locale din Sud-Estul Europei.

Primarul de Selemet, Cimișlia, președinte al NALAS și al CALM Tatiana Badan a vorbit despre importanța guvernanței sensibile la gen, menționând că realizarea acestui obiectiv răspunde provocării de reducere a sărăciei, creează premise pentru dezvoltarea durabilă și construirea unei bune guvernări.

„Sporirea nivelului de participare a femeilor în politică și în procesul de luare a deciziilor în toate domeniile de activitate este fundamentală pentru democrație și esențială pentru dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova”, a subliniat președintele NALAS.

Vorbind despre asigurarea egalității de gen în funcțiile publice ale statului, Tatiana Badan a menționat că atât Președinția, cât și Guvernul Republicii Moldova sunt conduse de femei. „39,6% din deputați, 21,83% din primari și 36,51% din consilierii locali sunt femei.  În pofida unor progrese, femeile la nivel local încă sunt sub-reprezentate în funcții de luare a deciziilor. Povara grijilor casnice, prezența stereotipurilor și prejudecăților, violența, mai ales cea psihologică, asupra femeilor, inclusiv în alegeri și în politică sunt încă bariere ce nu permit să avansăm la acest capitol”, a menționat președintele CALM.

Pentru a promova egalitatea de gen la nivel locale, președintele NALAS a încurajat participantele la eveniment să elaboreze politici și bugete sensibile la gen; să implice femeile în mod egal cu bărbații la consultarea proiectelor de interes comunitar pentru a se asigura că astfel vor fi reflectate necesitățile tuturor locuitorilor din comunitate; studierea experiențelor pozitive ale altor state și comunități etc. „Trebuie să punem accent pe instruiri, pe schimbul de experiență – atât la etapa de candidare, cât și după alegeri; să găsim sprijin din partea partenerilor de dezvoltare. De asemenea, la nivel național, trebuie să găsim suport pentru implementarea prevederilor cadrului legal privind integrarea dimensiunii de gen la nivel local; să sporim procesul de descentralizare financiară și administrativă; să milităm pentru o salarizare adecvată etc.”

Primarul comunei Sărata Veche, Fălești, vicepreședintele CALM Maria Galiț a descris procesul de motivare a femeilor din localitatea sa să se implice în viața comunității. „În 2016 am creat Clubul pentru Doamne Senioare din Sărata Veche. Ne-am dorit astfel să motivăm femeile să se implice în procesul de luare a deciziilor, să le sprijinim în începerea propriilor afaceri, să consiliem femeile care au această necesitate, să le instruim să și să eficientizăm timpul lor liber. Bugetul anul al Clubului este de aproximativ 3000 de Euro, bani obținuți de la donatori. Această practică ne ajută să eliminăm formele de discriminare din viața comunitară, să promovăm abilitarea economică a femeilor din comună și să creștem reprezentativitatea femeilor în posturile de luare a deciziilor. Ca rezultat, la alegerile locale din 2019 – 7 (din 13) consilieri locali sunt femei, în perioada 2015 -2019 au fost doar patru femei consilieri locali; implicarea femeilor în viața comunității a crescut de la 10% în 2016 până la 60% în 2020; a sporit stima de sine, 3 femei au fost consiliate și sprijinite pentru a-și deschide propriile afaceri etc.”

Coordonatorul de programe Irina Luncașu a făcut o prezentare a Rețelei Femeilor Primar din cadrul CALM. „Rețeaua Femeilor CALM reprezintă o platformă de instruire și comunicare ce are ca obiectiv promovarea femeilor în procesul de luare a deciziilor; fortificarea capacităților de lidere; facilitarea accesului și participării femeilor în structurile de conducere și decizionale ale CALM; combaterea stereotipurilor de gen și discriminării împotriva femeilor etc.” Irina Luncașu a vorbit despre activitățile implementate în cadrul Rețelei Femeilor CALM și despre principalele rezultate. „Rețeaua reunește 194 de femei care și-au asumat rolul de conducere în cadrul administrației publice locale la scrutinul din 2019. În 2011, atunci când această structură și-a început activitatea, în Republica Moldova erau cu 4% mai puține femei primar. Credem că și datorită activității noastre  a crescut numărul femeilor care au ales să se implice în luarea deciziilor la nivel local și central și încrederea cetățenilor în femei a sporit.”

Imprimare