”ATAC FLAGRANT LA AUTONOMIA LOCALĂ: ORAȘELE ȘI MUNICIPIILE DIN MOLDOVA AU FOST LIPSITE DE MILIOANE DE LEI ȘI SUNT PUSE ÎN SITUAȚIE DIFICILĂ DATORITĂ UNEI DECIZII ABUZIVE A PARLAMENTULUI ”

Prin prezenta, aducem la cunoștința opiniei publice naționale și internaționale despre faptul că la 23 decembrie 2013, Parlamentul Republicii Moldova în mod unilateral și abuziv, a adoptat Legea nr.324 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (punctele 4, 113 și 123), prin care au fost stabilite cote maxime ale taxelor locale, iar unele taxe chiar au fost anulate.  În legătură cu aceasta, declarăm următoarele:

1.       Adoptarea modificărilor legislative respective reprezintă un act abuziv, ilegal și neconstituțional, îndreptat împotriva comunităților urbane și în genere împotriva autonomiei locale din Republica Moldova.  La adoptarea acestui act fiind comise încălcări grave a cadrului național și internațional din domeniul autonomiei locale și procesului legislativ: Carta Europeană a Autonomiei Locale (în vigoare pentru Moldova din 1998), Constituția (art.1 și 109, 112), Legea privind administrația publică locală (art. 6,7, 9, 81) Legea privind finanțele publice locale (art. 3) Legea privind actele legislative etc.

2.       În rezultatul acestui act, majoritatea orașelor și municipiilor din Republica Moldova, locuitorii acestor comunități locale, au fost lipsite de venituri extrem de importante, care se cifrează la milioane de lei. În special, venitul ratat al orașelor și municipiilor conform estimărilor prealabile variază între 250 mii lei și 40 milioane lei. De exemplu: Chișinău (circa 40 de milioane lei), Cahul (circa 6,2 milioane lei), Orhei (circa 4 milioane lei), Cimișlia (600 mii lei), Edineț (peste 500 mii), Strășeni (circa 500 mii lei), Drochia (circa 700 mii lei), Ștefan Vodă (250 mii lei) etc.

3.       Acest act a fost adoptat în condiții de lipsă totală de transparență și fără a fi consultat cu autoritățile publice locale și reprezentanții săi.  Majoritatea autorităților locale dar și întreaga societate aflând despre conținutul acestei legi, numai după publicarea ei.

4.       Parlamentul a operat aceste modificări legislative FĂRĂ evaluarea obligatorie a impactului, DUPĂ ce bugetele locale au fost deja adoptate și FĂRĂ a prevedea compensarea pierderilor cauzate prin astfel de acte tardive. Astfel, autoritățile locale fiind puse în situație extrem de dificilă și confruntându-se cu deficit important de surse bugetare.

5.       Prin acest act legislativ, comunitățile locale și nemijlocit locuitorii orașelor și municipiilor din Republica Moldova, sunt lipsite de servicii și condiții de viață mai bune. Iar autoritățile locale sunt limitate în posibilitatea de a realiza programele locale de dezvoltare social-economică asumate în fața locuitorilor localităților respective. Astfel de servicii precum amenajare teritoriului, iluminatul stradal, evacuarea gunoiului, întreținerea instituțiilor publice etc. vor fi afectate grav, chiar existând riscul încetării prestării lor cetățenilor.

6.       Prin acest act, Parlamentul a restrâns esențial autonomia locală, fiind micșorat volumul veniturilor proprii care sunt la dispoziția exclusivă a autorităților locale și pe care ele le pot folosi liber în interesul comunităților locale corespunzătoare. În același timp, limitarea volumului și accesului la venituri proprii din taxe locale, accentuează și mai mult verticala puterii și dependența financiară a autorităților locale de către cele centrale. Ceea ce contravine, declarațiilor oficiale și angajamentelor guvernamentale în domeniul descentralizării și autonomiei locale.

7.       Plafoanele la taxele locale stabilite prin legea respectivă, în mare măsură, NU iau în considerație diferențele importante geografice, economice, financiare, sociale etc. existente între diferite comunități locale și agenții economici care activează pe teritoriul lor.

8.       În rezultatul unor astfel de acte sunt afectați antreprenorii mici și mijlocii, care sunt discriminați în raport cu antreprenorii mari.  În același timp, sunt evident avantajați antreprenorii mari precum jocurile de noroc, deținătorii de piețe angro, deținătorii de stații PECO etc. De exemplu, o gheretă (unitate comercială) cu o suprafață mică, trebuie să achite practic aceeași taxă ca și un Supermarket cu o suprafață de sute și mii de metri pătrați !  

9.       Actul legislativ dat, reprezintă o inconsecvență periculoasă a Parlamentului, care doar doi ani în urmă a scos plafoanele la taxele locale, în conformitate cu cerințele Consiliului Europei. Mai mult ca atât, această lege contravine modificărilor la noul sistem de finanțe publice locale, care va intra în vigoare începând cu anul 2015 și care este implementat în prezent în 4 regiuni pilot.  

10.   Acest act legislativ, contravine în totalitate angajamentelor guvernamentale în domeniul descentralizării și autonomiei locale asumate prin programul de guvernare, strategia descentralizării, precum și tuturor angajamentelor asumate de către Republica Moldova în fața Consiliului Europei și altor organisme internaționale. Prin astfel de acte, modul și inconsecvența în care ele sunt adoptate este știrbită esențial imaginea instituțiilor statului cât în fața autorităților locale și opiniei publice naționale, atât și în fața celei internaționale. În loc de acțiuni concrete și efective promise în domeniul descentralizării, are loc un proces invers de limitare a autonomiei locale și încălcare continuă a drepturilor și intereselor comunităților locale din Republica Moldova.

11.   Considerăm că astfel de acte unilaterale, netransparente și neconsultate cu reprezentanții autorităților locale aduc prejudicii importante imaginii Republicii Moldova pe plan extern și intern, precum și eforturilor declarate ale autorităților centrale de apropiere de Uniunea Europeană și valorile care stau la baza ei. Descentralizarea și autonomia locală fiind valori incontestabile ale spațiului european spre care tinde și Republica Moldova.  

12.   Suntem îngrijorați în legătură cu o astfel de atitudine și neîncredere față de autoritățile publice locale din partea administrației centrale. Neîncrederea, total neîntemeiată și care contravine încrederii înalte pe care o acordă cetățenii Republicii Moldova față de administrația locală (conform tuturor sondajelor – APL sunt în topul încrederii alături de biserică). 

Prin urmare, în numele tuturor orașelor și municipiilor din Republica Moldova, precum și în numele comunităților rurale, care sunt solidare cu localitățile urbane:

1.       Ne exprimăm indignarea, dezamăgirea și dezacordul total în legătură cu Legea nr. 324/23.12.2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (punctele 4, 113 și 123), care contravin grav intereselor comunităților urbane din Republica Moldova.

2.       Cerem abrogarea în regim  de urgență a punctelor 4, 113, 123 și altor prevederi din Legea nr. 324  din 23 decembrie 2013, care contravin principiilor autonomiei locale și intereselor comunităților locale din Republica Moldova.

3.       Cerem respectarea cadrului legal național și internațional în domeniul autonomiei locale în cadrul procesului de adoptare a legilor din Republica Moldova. În special, la capitolul transparență și consultare obligatorie a autorităților locale și asociațiilor sale reprezentative.

Suntem deschiși și dorim să instituim un dialog real şi efectiv cu autorităţile centrale, bazat pe principii de egalitate şi respect reciproc. Sperăm să fim auziți și înțeleși corect și prin acțiuni concrete, de comun acord să evităm tensionarea în continuare a situației.

Adoptată astăzi, 10.01.2014

Mun. Chișinău

 

Subsemnații: primarii 32 de orașe, ai Mun. Chișinău și Bălți

 

Imprimare