Totodată, printre neajunsuri, au fost menționate faptul că in pofida activității sale intense, CALM încă nu a reușit în suficientă măsură să schimbe atitudinea autorităților centrale față de APL, să promoveze mai insistent drepturile APL, iar situația APL nu s-a îmbunătățit considerabil, opinia APL fiind desconsiderată în cadrul procesului decizional din Republica Moldova. Mai mult ca atât, s-a accentuat că în domeniul finanțelor locale situația APL s-a agravat foarte mult, bugetele locale fiind constant lipsite de resurse, fără a fi consultate și fără a li se compensa pierderile datorate deciziilor guvernamentale.

Imprimare