La data de 17 martie 2023, circa 130 de reprezentanți ai autorităților publice locale de nivelul întâi au participat la ședința de instruire online „Aspecte juridice privind aplicarea prevederilor Codului contravențional. Practica Serviciului Fiscal de Stat pe domeniile sale de competență”, care s-a desfășurat pe E-Platforma pentru Guvernarea Locală e-platforma.calm.md.

Atelierul de instruire a fost organizat de către Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) în colaborare cu Serviciul Fiscal de Stat (SFS).

În cadrul atelierului au fost abordate următoarele subiecte:
– modul de constatare a contravenției în teritoriul administrat și obligativitatea întocmirii exacte și complete a procesului-verbal cu privire la contravenție;
– întemeierea legală corectă a constatării contravenției de către agenții constatatori din cadrul APL;
– importanța elaborării și aprobării la nivel local a unui model a procesului-verbal cu privire la contravenție.

Totodată, au fost discutate și alte probleme pe care le întâmpină angajații din primării referitor la constatarea contravențiilor: în legătură cu abaterea neautorizată de la proiectele de organizare a teritoriului sau de folosință a terenurilor; încălcarea regulilor de construire a caselor cu un nivel în localitățile rurale; construcții neautorizate și intervenții neautorizate la construcțiile existente.

Reprezentanții Serviciului Fiscal de Stat au informat participanții că în curând va fi organizată o altă ședință de instruire referitor la executarea restanțelor și creanțelor bănești.

Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) va continua atelierele tematice de instruire pentru angajații din cadrul autorităților publice locale de nivelul întâi în vederea creșterii capacității acestora.

Imprimare