Ca urmare a implicării CALM în cadrul grupului de lucru creat pe linga Comisia administrație publică și dezvoltare regională pentru îmbunătățirea proiectului de lege nr 258 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, și a insistenței CALM în apărarea drepturilor autorităților locale împotriva tendintelor de centralizare, inclusiv a dreptului de aprobare a tarifelor, oparatorii de apa canal au venit cu o propunere de alternativa care trebuie de luat în considerare și analizată. La prima vedere, varianta propuse este deja mult mai aproape de ceea ce a propus initial CALM, si o alternativa la centralizarea adoptarii tarifelor la apa pentru serviciile prestate la nivel de orase, municipii, raioane, regiuni.

Va rugam sa faceti cunostinta cu propunerea operatorilor de apa canal si sa ne informati in regim de urgenta care este opinia dvs in privinta acestor modificari. În esența, se propun urmatoarele elemente :

–  Autoritățile locale sunt cele care adoptă tarifele la apă și canalizare, dar

–  APL au la dispoziție doar 60 de zile din data cererii de aprobare depuse de operator, ca să aprobe tariful. În cazul aprobării unui tarif unic pentru toate categoriile de utilizatori sau în cazul aprobării unor tarife diferențiate pentru diferite categorii de consumatori, utilizând mecanismul compensării încrucișate, cuantumul tarifului mediu nu va fi mai mic decît cel coordonat de autoritatea publică centrală de reglementare (ANRE);

–  APL are dreptul să aprobe o decizie de respingere a proiectului de tarife propus de  operator, doar în cazul în care a inițiat, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice, contestarea argumentată a avizului dat asupra tarifului de autoritatea publică centrală de reglementare  (ANRE).

–  Dacă APL nu aprobă tariful în termenul prevăzut, tariful va fi aprobat de ANRE. 

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză, prin oricare din mijloacele indicate mai jos. 

Date de contact: Telefon: 022-223509; Fax: 022-223529; Email: info@calm.mdstanislav.maican@calm.md.

 

Persoană de contract – Stanislav Maican, Expert juridic CALM.

Poziția Apă Canal Chișinău


Imprimare