În adresa CALM expediată o solicitare de aviz privind proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea performanțelor membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor de stat.

În nota informativă se menționează că proiectul stabilește:

– procedura și categoriile indicatorilor de performanță pentru evaluarea performanțelor membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor de stat;
– obiectivele evaluării performanțelor membrilor consiliului de administrație;
– necesitatea stabilirii unui set de indicatori de performanță, monitorizarea ulterioară a îndeplinirii acestora și clasificarea categorii de indicatori;
– procesul de evaluare a membrilor consiliului de administrație, inclusiv instrumentele de evaluare;
– acțiunile ce urmează a fi întreprinse de către fondator ca urmare a evaluării.

Totodată, ținând cont că proiectul de hotărâre este unul de ordin tehnic, se propune ca hotărârea de Guvern să intre în vigoare la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză la adresa de email info@calm.md

Fișiere:

Anexa-PHG_nr. unic 205_MDED_prima avizare

Notă informativa_prima avizare.semnat

sinteza_PHG_nr. unic 205_MDED_2024.semnat

Imprimare