În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Comisiei Parlamentare Administrație Publică și dezvoltare regională de a veni cu un aviz privind proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative ce țin de punerea în aplicare a Legii cu privire la Comisia Națională de Integritate.

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză, prin oricare din mijloacele indicate mai jos.

Date de contact: Telefon: 022-223509; Fax: 022-223529; Email: info@calm.mdstanislav.maican@calm.md.

Persoană de contract – Stanislav Maican, Expert juridic CALM.

Proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative

 

Imprimare