În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Comisiei Parlamentare Administrație Publică și Dezvoltare Regională asupra proiectului de lege nr. 460 din 15.11.2013 privind modificarea și completarea unor acte legislative. (Legea nr. 436 APL, Legea cadastrului nr. 1543, Legea nr. 198 cu privire la arenda în agricultură).

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză, prin oricare din mijloacele indicate mai jos.

Date de contact: Telefon: 022-223509; Fax: 022-223529; Email: info@calm.mdstanislav.maican@calm.md.

Persoană de contract – Stanislav Maican, Expert juridic CALM.

Proiectului de lege nr. 460 din 15.11.2013 privind modificarea și completarea unor acte legislative

 

Imprimare