În adresa CALM a fost expediată o solicitare de aviz privind proiectul de hotărâre privind aprobare proiectului de lege pentru modificarea Legii muzeelor nr.262/2017 (număr unic 201/MC/2024), autor – Ministerul Culturii.

Potrivit autorilor proiectul de lege rezidă din necesitatea completării cadrului normativ, juridic și organizațional al funcționării muzeelor din RM și are scopul de a perfecționa cadrul legal în vederea protejării, salvgardării, valorificării și promovării patrimoniului cultural muzeal la nivel național și internațional.

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză la adresa de email info@calm.md

Fișier:
Proiectul de hotărâre privind aprobare proiectului de lege pentru modificarea Legii muzeelor nr.262/2017 (număr unic 201/MC/2024)

Imprimare