În adresa CALM a fost expediată o solicitare de aviz privind proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1167/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social (număr unic 97/MMPS/2024).

În nota informativă se menționează proiectul prevede:
► indexarea la 1 aprilie 2024 а nivelului venitului lunar minim garantat în mărime de 4,2 % având in vedere rata inflației la sfârșitul anului precedent, exprimata drept creștere а preturilor de consum în luna decembrie а aceluiași an fata de aceeași luna а anului precedent. După indexare, nivelul venitului lunar minim garantat va constitui:
– pentru un adult- 1634 lei (1568 lei * 4,2% = 1633,86 lei);
– pentru un copil – 1700 lei (1631 lei * 4,2% = 1699,50 lei).

► delimitarea atribuțiilor funcționale intre Structurile teritoriale de asistenta sociala și Agențiile Teritoriale de Asisteщa Socială în contextul stabilirii și plății prestației de ajutor social, și anume:
– Depunerea cererii pentru acordarea ajutorului social, examinarea dosarului, emiterea deciziilor și ordinelor pentru acordarea/neacordarea/stoparea dreptului la ajutor social, controlul informațiilor indicate în cerere vor fi efectuate de către Structurile teritoriale de asistență socială;
– Emiterea și semnarea listelor de plata și registrul listelor privind numărul beneficiarilor și suma calculată, precum și conlucrarea cu Casele teritoriale de asigurări sociale vor fi efectuate de către Agențiile Teritoriale de Asistență Socială.

► intrarea în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al RepbЫicii Moldova, cu excepția punctului 1 care se referă la indexarea nivelului venitului lunar minim garantat, care va intra în vigoare la data de 1 aprilie 2024.

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză la adresa de email info@calm.md

Fișier:

Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1167/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social (număr unic 97/MMPS/2024)

Imprimare