În adresa CALM a fost expediată o solicitare de aviz privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calcul, repartizare, utilizare și evidentă а trаnsferurilor cu destinație specială pentru susținerea cadrelor tinere din domeniul culturii (număr unic 222/MC/2024), autor – Ministerul Culturii.

Potrivit autorilor, prezentul proiect oferă soluții clare pentru problema lipsei de personal calificat în domeniul culturii, reglementează condițiile de stabilire a modului de calcul, repartizare, utilizare și evidență a transferurilor cu destinație specială pentru susținerea cadrelor tinere din domeniul culturii și are drept scop stabilirea mecanismului acordării facilităților tinerilor absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior și profesional tehnic de profil care, în primul an după absolvire, se angajează, prin repartizare de către Ministerul Culturii, în instituții publice din domeniul culturii și în subdiviziuni structurale (cu sau fără personalitate juridică) ale autorităților publice locale ce desfășoară o activitate culturală în municipii, orașe sau sate (comune).

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză la adresa de email info@calm.md

Fișier:

Proiectul HG-222-mc-2024

Imprimare