În adresa CALM a fost expediată o solicitare de aviz privind proiectul de hotărâre cu privire la modificarea anexei nr.1 al Hotărârii Guvernului nr. 608/2010 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Legii nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă
(număr unic 106/CS/2024), autor – Cancelaria de Stat.

În nota informativă a proiectului se menționează că Proiectul prevede expunerea compartimentului „Reprezentanții autorităților
publice centrale” din anexa nr.1 al Hotărârii Guvernului nr.608/2010 în redacție nouă, având în vedere componența Guvernului aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr.28/2023, asigurând totodată raportul de reprezentare a membrilor din partea autorităților administrației publice centrale și autorităților administrației publice locale.

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză la adresa de email info@calm.md

Fișier:

Proiectul de hotărâre cu privire la modificarea anexei nr.1 al Hotărârii Guvernului nr. 608/2010

Imprimare