În adresa CALM a fost expediat spre avizare proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de gestionare a districtului bazinului hidrografic Nistru, ciclul II (2024-2029) (număr unic 324/MM/2024), autor – Ministerul Mediului.

Potrivit autorilor, ciclul II al Planului de gestionare va contribui la:

– atingerea obiectivelor documentelor de politici, care au fost incluse în direcțiile prioritare de dezvoltare a unui mediu sănătos pentru îmbunătățirea calității vieții populației și ecosistemelor de apă (Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova Europeană 2030”, aprobată prin Legea 315/2022, Planul Național de dezvoltare 2023-2025 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 89/2023, Strategia de alimentare cu apă și sanitație (2014-2030), aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 199/2014, Hotărârea Guvernului nr. 1063/2016 cu privire la aprobarea Programului Național pentru implementarea Protocolului privind Apa și Sănătatea în Republica Moldova pentru anii 2016-2025, Planul Național de adaptare la schimbările climatice până în anul 2030);

– realizarea țintelor stabilite în Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) privind asigurarea disponibilității și managementului durabil al resurselor de apă, minimizarea poluării resursei de apă, creșterea eficienței utilizării apei în toate sectoarele economice și sociale, precum și sporirea protecției ecosistemelor legate de apă. Obiectivele încorporează, de asemenea, aspectele legate de gestionarea durabilă a resurselor de apă, inclusiv prin cooperare internațională adecvată și prin implicarea comunităților locale și regionale în gestionarea resurselor de apă;

– implementarea Convenției privind protecția și utilizarea cursurilor de apă transfrontaliere și a lacurilor internaționale (Helsinki, 17 martie 1992), care promovează implementarea managementului integrat al resurselor de apă, în special prin abordarea bazinală.

Părțile implicate în elaborarea și realizarea acestui Plan au fost autoritățile/instituțiile de stat și cele din subordinea acestora, autoritățile publice locale, ONG-le din domeniile respective, Comitetul de gestionare a bazinului districtului hidrografic Nistru și a comitetelor sub bazinelor afluenților acestuia, societatea civilă.

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză la adresa de email info@calm.md

Fișier:

Proiectul 324-mm-2024

Imprimare