În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova de a veni cu un aviz la Analiza Preliminară a Impactului de  Reglementare (AIR) și la proiectul Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate.

Potrivit autorilor, Analiza  Preliminară  a  Impactului  de  Reglementare cuprinde argumentarea cu privire la necesitatea  elaborării Metodologiei de  determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate, reieşind din prevederile legislaţiei Republicii Moldova  şi a impactului acesteia asupra activităţii operatorilor sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, care prestează servicii la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş.

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză, prin oricare din mijloacele indicate mai jos.

 Date de contact: Telefon: 022-223509; Fax: 022-223529; Email: info@calm.mdion.beschieru@calm.md.

Imprimare