În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova de a veni cu un aviz cu privire la proiectul legii pentru modificarea articolului 7 alineatul (1) litera a) din Legea nr. 768 – XVI din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local

 

Proiectul de lege vine sa clarifice redacţia actuală a lit. a) din art. 7 alin. (1) al Legii privind statutul alesului local, stabilind clar că alesul local va fi în situaţie de incompatibilitate în cazul în care acesta va deţine concomitent o altă funcţie de demnitate publică.

În acest context, CALM solicită membrilor să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză, prin oricare din mijloacele indicate mai jos.

Date de contact: Telefon: 022-223509; Fax: 022-223529; Email: info@calm.md,ion.beschieru@calm.md.

Persoană de contract – Ion Beschieru, Coordonator asistență și expertiză juridică.

Proiectul legii pentru modificarea articolului 7 alineatul (1) litera a) din Legea nr. 768 – XVI din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local

Nota informativă la proiectul legii pentru modificarea articolului 7 alineatul (1) litera a) din Legea nr. 768 – XVI din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local

 

Imprimare