În adresa CALM a parvenit solicitarea din partea Consiliului Concurenței de a veni cu un aviz în privința proiectului Hotărîrii Consiliului Concurenței cu privire la aprobarea actelor  normative necesare punerii în aplicare a prevederilor legii cu privire la ajutorul de stat.

Importanţa adoptării proiectului dat este determinată de necesitatea de a asigura implementarea Legii privind ajutorul de stat şi activitatea eficientă a Consiliului Concurenţei.

Într-un final proiectul va asigura transpunerea cadrului comunitar din domeniul ajutorului, va permite asigurarea şi dezvoltarea concurenţei pe pieţele Republicii Moldova şi compatibilitatea conceptului şi modelului de reglementare naţional cu conceptul şi modelul de reglementare ale statelor Uniunii Europene, va asigura transparenţa şi eficienţa în utilizarea banului public.

În acest context, CALM solicită membrilor să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză, prin oricare din mijloacele indicate mai jos.

Date de contact: Telefon: 022-223509; Fax: 022-223529; Email: info@calm.md,ion.beschieru@calm.md.

Persoană de contract – Ion Beschieru, Coordonator asistență și expertiză juridică.

ro_851_Proiect-Hotarare-acte-normative-ajutor-de-stat.doc
ro_851_NI-proiect-hotarea-ajutor-de-stat.doc
ro_851_AIR-prel-reg-AS.doc
ro_851_Anexa-nr.-5-Reg-dificultate.doc
ro_851_Anexa-nr.-1-Reg.notificare.doc
ro_851_Anexa-nr.-2-Reg.-dezvoltare-regionala.doc
ro_851_Anexa-nr.-6-Reg.-AS-intreprinderile-nou-create-de-femei-antreprenor.doc
ro_851_Anexa-nr.-10-Reg.-SIEG.doc
ro_851_Anexa-nr.-12-Reg.-Registru-AS.doc
ro_851_Anexa-nr.-4-Reg.-ajutor-de-minimis.doc
ro_851_Anexa-nr.-3-Reg-formare.doc

Imprimare