În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Cancelariei de Stat privind proiectul de hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (număr unic 709/MADRM/2020), autor – Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

În nota informativă se menționează că potrivit analizei de impact privind politicile de suЬvеnțiоnаrе în dezvoltaгea agriculturii și mediului rurаl se impun unele ajustării ale acestora la necesitățile economiei naționale și ale locuitorilor țării.

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză la adresa de email info@calm.md

Imprimare

Fișiere