În acest context, CALM solicită membrilor să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză, prin oricare din mijloacele indicate mai jos.

Persoană de contract – Ion Beschieru, Coordonator asistență și expertiză juridică.

Date de contact: Telefon: 022-223509; Fax: 022-223529; Email: info@calm.md, ion.beschieru@calm.md.

Proiectului de lege cu privire la salubrizarea localităților

proiectul de lege cu privire la
modificarea şi completarea Legii privind descentralizarea administrativă nr.
435-XVI din 28 decembrie 2006.

Imprimare