Legislația în domeniul integrității în raport cu APL nu este corelată cu principiile constituționale și legale de organizare a APL, este aplicată abuziv, încalcă drepturile omului și îi determină pe angajați din domeniul APL să divorțeze sau să părăsească sistemul!

Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) a expediat o Adresare instituțiilor abilitate ale statului privind impactul legislației din domeniul integrității asupra statutului aleșilor și angajaților locali.

În Adresare, CALM informează despre existența unor probleme majore, în special în sectorul rural, la aplicarea noii legislații în domeniul integrității. CALM atrage atenția asupra faptului că sectorul rural duce o lipsă catastrofală de specialiști, iar noile prevederi ale legislației din domeniul integrității descurajează tot mai mulți angajați să-și continue activitatea în domeniul APL și serviciilor publice locale.

Există multe situații ieșite din comun când mama sau soția (soțul) sunt aproape de vârsta pensionară, activând ca șef de grădiniță, șef al căminului cultural, contabil, secretar, etc., iar ruda apropiată (soțul, soția, fiul) câștigă mandatul de primar. Conform legislației în vigoare există doar o singură soluție: ori șeful instituției trebuie să se concedieze (în condițiile vârstei de pre-pensionare și lipsa locurilor de muncă!?) ori primarul trebuie să-și depună mandatul.  De asemenea, legislația respectivă influențează nefast chiar și relațiile de căsătorie, angajații locali căutând chiar modalități de aplanare prin desfacerea căsătoriei, luarea de concediu, etc.

În Adresare CALM aduce mai multe exemple de interpretare restrictivă a legislației în domeniul APL de către oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat, ANI; aplicarea unor sancțiuni formal – arbitrare care duc efectiv la lipsirea aleșilor locali de mandatul acordat de cetățean.  Mai multe prevederi legislative sunt incerte și discutabile și în aspectul principiilor securității juridice, prezumției nevinovăției și individualizării răspunderii. CALM amintește că  prevederile legale ar trebui să țină cont de statutul aleșilor locali, care sunt aleși prin mandat direct de către cetățeni. 

De asemenea, adesea nu este respectat principiul prezumției nevinovăției până în momentul în care vinovăția este dovedită în mod legal, într-un proces judiciar public, în cadrul căruia alesului local i s-au asigurat toate garanţiile necesare apărării sale.

Totodată, adesea se observă o încălcare a principiilor constituționale, internaționale în domeniul drepturilor omului (prezumția nevinovăției, individualizarea răspunderii, dreptul la un proces echitabil, etc.) și a securității raporturilor juridice privind sancționarea sau aplicarea răspunderii juridice sub formă de privare de dreptul de a mai exercita o funcţie publică sau o funcţie de demnitate publică pe o anumită perioadă.

În contextul celor menționate, CALM solicită convocarea unui grup de lucru format din reprezentanți ai APC și ai CALM în vederea soluționării urgente a următoarelor probleme:

– Revizuirea mecanismului de aplicare a  incompatibilităților față de aleșii și funcționarii publici locali, în special din sectorul rural, cu stabilirea posibilităților de delegare  a unor atribuții pe perioada mandatului, stabilirea de excepții când ruda era deja în funcție până la obținerea mandatului, etc;

– Aplicarea adecvată a incompatibilităților, limitărilor și restricțiilor reieșind din sensul (spiritul) prevederilor constituționale, drepturilor omului și a legislației în vigoare, cum ar fi incompatibilitățile față de consilieri, introducerea  mecanismului de recomandare (prescripție) de înlăturare a  încălcărilor pentru fapte ilegale neesențiale și/sau comise pentru prima dată (notă: deseori  din necunoaștere a prevederilor sofisticate din domeniu);

– Revizuirea mecanismelor privind aplicarea pe cale administrativă, prin acte de constatare (proceduri ANI), a sancțiunii privării de dreptul  de a mai exercita o funcţie publică sau o funcţie de demnitate publică, în special în privința aleșilor locali a căror mandat este acordat de cetățean ca deținător al suveranității naționale și puterii de stat. Această sancțiune trebuie aplicată în cazuri de încălcări esențiale, incompatibile cu funcția deținută, și conform principiilor securității juridice, prezumției nevinovăției, asigurării unui proces echitabil, și individualizării răspunderii juridice;

 – Revizuirea legislației privind sancționarea în domeniul integrității în aspectul clarității și previzibilității (securității raporturilor juridice).

Fișier:

ADRESAREA CALM PRIVIND IMPACTUL LEGISLAȚIEI DIN DOMENIUL INTEGRITĂȚII ASUPRA STATUTULUI ALEȘILOR ȘI ANGAJAȚILOR LOCALI

 

Serviciul de Comunicare al CALM

Imprimare