Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) la solicitarea Comisiei parlamentare protecţie socială, sănătate şi familie, a examinat proiectul de Lege pentru completarea articolului 6 din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.95 (Proiectul 446), şi proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Proiectul 448) și a elaborat un aviz.

Proiectele menţionate au fost comasate într-un singur aviz deoarece vizează domeniul ocrotirii sănătăţii raportat la respectarea principiilor de organizare, funcţionare şi a intereselor autorităţilor administraţiei publice locale (APL).

Fișier:

Avizul CALM

Imprimare