Aviz la proiectul definitivat al Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a registrelor contractelor de arendă, modificarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (număr unic 90/MADRM/2019), autor – Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

Imprimare