La 20 martie curent, Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM), Asociația Comunelor din România (ACoR) și Asociația Orașelor din România (AOR) au obținut o victorie importantă– obținerea personalității juridice a Consiliului Autorităților Locale din România și Republica Moldova (CALRRM).  CALRRM a fost constituit de către CALM și ACoR în 2013, ulterior și AOR s-a alăturat acestei inițiative care are drept obiectiv consolidarea relațiilor de cooperare dintre autoritățile administrației publice locale din Republica Moldova și România, identificarea modalităților prin care se pot transfera cunoștințe în domeniul administrației publice locale, precum și modalități de promovare reciprocă a drepturilor și intereselor autorităților locale în cadrul instituțiilor europene.

Colaborarea dintre cele trei entități pe parcursul anilor a generat nenumărate înfrățiri, vizite de studiu, schimb de experiență și bune practici dintre România și Republica Moldova, în contextul în care România are experiență în implementarea proiectelor europene. De asemenea, prin obținerea personalității juridice, cele trei structuri asociative își propun:

  • Să promoveze drepturile și interesele autorităților locale din R. Moldova în cadrul instituțiilor europene;
  • Să apropie cadrul legal și instituțional din APL la standardele UE și din România;
  • Să elaboreze și să implementeze programe de schimb de experiență și instruire  a reprezentanților APL din R. Moldova în domeniul atragerii și gestionării fondurilor, administrare, achiziții, dezvoltare locală etc;
  • Să se susțină reciproc la nivelul instituțiilor UE, în special în cadrul Comitetului European al Regiunilor;
  • Să participe la ședințele Guvernelor Republicii Moldova și României, Parlamentelor celor două state și altor instituții centrale în procesul de elaborare și implementare a programelor de dezvoltare destinate R. Moldova:
  • Să intensifice procesul de înfrățiri și colaborări între APL din România și R. Moldova.

Întrunirile oficiale ale membrilor CALRRM au loc la fiecare doi ani, în Republica Moldova și România. Ultimul eveniment de acest fel a avut loc în anul 2021 la Sibiu și a avut genericul „Împreună în Uniunea Europeană”.

Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România și Asociația Municipiilor din România au fost, de asemenea, invitate să devină membre ale Consiliului Autorităților Locale din România și Republica Moldova.

Imprimare