În urma evaluării proiectelor depuse în cadrul Programului ”Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3” au fost selectate 42 de autorități publice locale ce vor beneficia de finanțare în cadrul Programului nominalizat.

Programul „DAR 1+3” are drept obiectiv principal valorificarea potențialului uman și financiar al diasporei în dezvoltarea socio-economică a Republicii Moldova.

Acest Program are menirea de a consolida cooperarea dintre Guvern, administrația publică locală, diaspora și partenerii de dezvoltare, oferind autorităților publice locale posibilitatea de a încuraja și stimula implementarea proiectelor, în comun cu asociațiile și membrii diasporei, asociațiile de băștinași, grupurile de inițiativă ale cetățenilor stabiliți în străinătate sau reveniți în țară.

Proiectele depuse de autoritățile publice vizează asemenea domenii ca: iluminatul stradal, reparația drumurilor,  managementul deșeurilor, infrastructură pietonală, izolarea termică, asigurarea cu apă și canalizare, infrastructură de recreere și sport, reparația obiectelor culturale ș.a.

Contribuția Guvernului pentru implementarea proiectelor din anul curent constituie 10 milioane de lei.

Proiectele urmează să fie implementate până la finele anului 2020.

LISTA PROIECTELOR CÂȘTIGĂTOARE ÎN CADRUL PROGRAMULUI “DIASPORA ACASĂ REUȘEȘTE “DAR 1+3”

 1.   Primăria s. Văleni, r-nul Cahul cu proiectul „Edificarea Centrului de sport și agrement din s. Văleni”.
 2.   Primăria s. Sipoteni, r-nul Călărași cu proiectul „Extinderea sistemului de canalizare în comuna Sipoteni, r-nul Călărași”.
 3.   Primăria com. Ciorești, r-nul Nisporeni cu proiectul „Consolidarea infrastructurii turismului rural din com. Ciorești prin îmbunătățirea calității drumurilor locale cu implicarea băștinașilor aflați la muncă peste hotare” .
 4.   Primăria s. Slobozia Mare, r-nul Cahul cu proiectul „Modernizarea pieței agroalimentare regionale și transfrontaliere din s. Slobozia Mare”.
 5.   Primăria com. Codreanca, r-nul Strășeni cu proiectul „Baștina mea – Colț de rai! Sat natal – curat și sănătos”.
 6.   Primăria s. Copceac, UTA Găgăuzia cu proiectul “Construcția apeductului în s. Copceac 2820 m.l.”.
 7.   Primăria or. Cimișlia cu proiectul „Din suflet pentru o Cimișlie curată”.
 8.   Primăria or. Edineț cu proiectul „Împreună îmbunătățim infrastructura Edinețului”.
 9.   Primăria com. Pepeni r-nul Sîngerei cu proiectul „Securitate și eficiență sporită printr-un iluminat stradal calitativ”.
 10.   Primăria or. Căinari, r-nul Căușeni cu proiectul „Prosperitatea și securitatea vieții locuitorilor din orașul Căinari”.
 11.   Primăria s. Mihăileni, r-nul Rîșcani cu proiectul „Pavarea unei porțiuni de trotuar adiacent la drumul central din  s. Mihăileni”.
 12.   Primăria s. Ciuciulea, r-nul Glodeni cu proiectul „Reparația capitală a sistemului de iluminare stradală în Ciuciulea – serviciu inteligent și modern creat de comunitate pentru cetățeni”.
 13.   Primăria s. Sălcuța, r-nul Căușeni cu proiectul „Extinderea și modernizarea grădiniței creșe Ghiocel prin implicarea și mobilizarea diasporei”.
 14.   Primăria s. Sireți, r-nul Strășeni cu proiectul „Dezvoltarea zonei de agrement prin amenajarea unui teren de sport pentru tineri în sectorul locativ “LA LAC”.
 15.   Primăria s. Selemet, r-nul Cimișlia cu proiectul „Renovarea acoperișului și a fațadei Muzeului s. Selemet”.
 16.   Primăria s. Zubrești, r-nul Strășeni cu proiectul „Iluminat stradal – siguranța cetățenilor”.
 17.   Primăria or. Drochia cu proiectul „Amenajarea spațiului comunitar teatru de vară în parcul central Drochia”.
 18.   Primăria or. Telenești cu proiectul „Protejarea sănătății populației și a mediului prin îmbunătățirea managementului deșeurilor în orașul Telenești, satele Mihalașa și Mihalașa Nouă”.
 19.   Primăria or. Cantemir cu proiectul „Un parc sigur o societate sănătoasă”.
 20.   Primăria s. Manta, r-nul Cahul cu proiectul „Servicii pentru toți Acasă la MANTA”.
 21.   Primăria or. Călărași cu proiectul “Renovarea scărilor de acces din or. Călărași – acces sigur și egal pentru cetățeni”.
 22.   Primăria s. Taraclia, r-nul Căușeni cu proiectul “Taraclienii pentru un sat amenajat și un mediu ambiant curat”.
 23.   Primăria s. Vorniceni, r-nul Strășeni cu proiectul „Vornicenii aduc lumină acasă”.
 24.   Primăria com. Seliște r-nul Nisporeni cu proiectul „Renovarea și extinderea iluminatului stradal din com. Seliște”.
 25.   Primăria s. Mateuți, r-nul Rezina cu proiectul „Renaștem satul prin cultură”.
 26.   Primăria s. Tănătari, r-nul Căușeni cu proiectul „Mobilizare, abilitare și încurajare cetățenească pentru un parc modern în s. Tănătari”.
 27.   Primăria s. Copceac, r-nul Ștefan Vodă cu proiectul „Un parc modern prin implicarea fiecăruia”.
 28.   Primăria or. Ciadir-Lunga cu proiectul „Tot ce e mai bun pentru copiii noștri”.
 29.   Primăria s. Logănești, r-nul Hâncești cu proiectul „Iluminare stradală pentru s. Logănești – siguranță pentru cetățeni”.
 30.   Primăria s. Ivancea, r-nul Orhei cu proiectul „Reparația capitală a sălii sportive în instituția publică Gimnaziul Ivancea”.
 31.   Primăria s. Sărata Nouă, r-nul Leova cu proiectul „Amenajarea parcului “Prin implicare se face schimbare”.
 32.   Primăria s. Dărcăuți, r-nul Soroca cu proiectul „Centrul Comunitar de Dezvoltare, model de consolidare a com. Dărcăuți”.
 33.   Primăria s. Cobușca Nouă, r-nul Anenii Noi cu proiectul „Extinderea rețelelor de iluminare stradală pentru s. Cobușca Nouă”.
 34.   Primăria s. Doina, r-nul Cahul cu proiectul „Renovarea și dotarea grădiniței din com. Doina”.
 35.   Primăria s. Sărata Veche, r-nul Fălești cu proiectul “DOR de casa bunicilor”.
 36.   Primăria s. Băxani, r-nul Soroca cu proiectul „Renovarea drumului de acces spre instituțiile publice din satul Băxani, raionul Soroca”.
 37.   Primăria s. Mîrzești, r-nul Orhei cu proiectul „Amenajarea Zonei de Odihnă și Agrement din comuna Mîrzești (cu reconstrucția izvorului și construcția unui pavilion).
 38.   Primăria Aluatu, r-nul Taraclia cu proiectul „Parcul ORIGINE simbolul băștinașilor din satul Aluatu”.
 39.   Primăria  com. Telița, r-nul Anenii Noi cu proiectul „DAR pentru Telița. Diaspora Acționează și Revitalizează (DAR). Solidaritate pentru dezvoltare economică locală prin amenajarea unei piețe agricole în com. Telița”.
 40.   Primăria or. Leova, cu proiectul „Drumuri de calitate pentru întreaga comunitate”.
 41.   Primăria s. Gaidar UTA Găgăuzia, cu proiectul „Reanimarea depozitului de deșeuri menajere solide în s. Gaidar”.
 42.   Primăria s. Carabetovca, r-nul Basarabeasca, cu proiectul „Amenajarea parcului din localitate – montarea băncilor, urnelor, amenajarea unui teren de joacă pentru copii, teren pentru antrenamente, trotuar pavat, plantarea copacilor”.

Pentru mai multe detalii accesați site-ul: www.brd.gov.md

Imprimare