Un grup mixt format din reprezentanți ai administrației publice locale și societății civile din satul Iordanovca din raionul Basarabeasca s-a întrunit pentru a valida Planul de Acțiuni privind colaborarea APL – Societatea Civilă. Atelierul dat este parte a unei serii de activități (32 la număr) care se organizează în toate raioanele țării.
Activitatea a avut loc în incinta primăriei satului Aluatu, având drept scop agrearea de către grupul de lucru a Planului de Acțiuni privind colaborarea între APL și ceilalți actori din comunitate, o colaborare care are drept scop soluționarea problemei selectate anterior de grup ”Lipsa în localitate a unui serviciu de salubrizare”. Aceasta se prevede a fi soluționată printr-o serie de acțiuni concrete. Ulterior, la fel ca și în alte localități încadrate în proiect, participanții la atelier vor înainta un demers către noul consiliu sătesc din localitate pentru ca acesta să ia decizia privind soluționarea de comun acord a problemei selectate de grupul de lucru.
Acest eveniment a fost organizat în cadrul proiectului „Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente”, implementat de PNUD Moldova cu suportul financiar al poporului american oferit prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Ambasadei Marii Britanii la Chișinău oferit prin intermediul Fondului pentru Buna Guvernare, iar CALM este partener de implementare.
Imprimare