Vineri, 11 iulie 2014 la Văleni  – Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) în parteneriat cu Consiliul Raional Cahul s-a desfășurat ședința consultativă cu genericul „Consolidarea Capacităţilor APL în domeniul aprovizionării cu apă şi canalizare: aspecte de Gender şi Grupuri Social vulnerabile şi Economico-financiare”. Evenimentul a întrunit circa 40 de reprezentanți ai Autorităților Publice Locale de nivelul I și II, reprezentanți ai operatorului de apă.  

Evenimentul a avut ca scop prezentarea principalelor constatări, concluzii şi recomandări identificate ca urmare a elaborării Studiului privind “Accesul grupurilor social vulnerabile şi gender la serviciile de alimentare cu apă şi canalizare” și a studiului privind “Analiza economico-financiară a sectorului de aprovizionare cu apă şi canalizare. Recomandări pentru APL”. De asemenea la eveniment a fost prezentat studiul pe cooperare intercomunitară și ghidul practic, menit să vină în suportul Autorităților Publice Locale pentru regionalizarea și eficientizarea serviciului de Aprovizionare cu Apă și Canalizare.

Primarul de Colibași, Ion Dolganiuc a menționat că raionul Cahul are o strategie proaspăt elaborată pe domeniul Aprovizionării cu Apă și Canalizare, de aceia este oportună utilizarea la maxim a rezultatelor studiilor și soluțiilor identificate de către experții CALM în cadrul acestora pentru a a identifica sinergiile în domeniul AAC și a presta servicii calitative cetățenilor.

Referitor la accesul grupurilor vulnerabile reprezentanții APL au menționat despre importanța implicării Autorităților Publice Centrale, deoarece la nivele local administrațiile nu dispun de resurse nici umane și nici financiare pentru acoperirea necesităților populației.

De asemenea primarii au susținut recomandările formulate în studii și au menționat importanța prezentării recomandărilor și soluțiilor identificate pe masa de discuții cu reprezentanții Autorităților Publice Centrale.  

Menționăm că ședința de lucru a avut loc la inițiativa CALM în cadrul proiectului de „consolidare a capacităților Autorităților Publice Locale din Moldova în domeniul gestiunii serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare” implementat de CALM cu suportul financiar a USAID. Scopul principal a proiectului fiind identificarea modelelor eficiente de gestionare a serviciului de apă și canalizare reieșind din specificul activității și competențelor APL. 

Serviciul comunicare si relaţii cu publicul al CALM:

 

tel. 0(22) 22-35-09, tel/fax. 0(22) 22-35-29, 0(22) 21-32-35, e-mail: info@calm.md.

Imprimare